De firma Hoekstra en de Jong uit Oudega (gemeente Hemelumer Oldeferd / H.O.N.) onderhield diverse busdiensten. Rechts staat de bus richting Sneek welke via Woudsend ging. V.l.n.r. ziet men Jac. van St...

Trefwoorden: - autobus - benzinepomp