De juiste naam is: Pieter Posthuma de Boer, Cornwerd
Motor: Triumph
De foto is gemaakt door Sierk Roosjen, destijds timmerman te Cornwerd.
Scan uit glasplatencollectie van de stichting Ald Makkum.

Trefwoorden: