Voertuig van het Provinciaal Electriciteits Bedrijf PEB in Friesland. Circa 1930.

Trefwoorden: