Mijn vader was chauffeur bij de Provinciale Griffie aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden en privé-chauffeur van Linthorst Homan, de toenmalige commissaris van Friesland.
Deze foto stond in de Le...

Trefwoorden: