B-9294

  • Fa. Hoekstra en de Jong, Oudega, gemeente Hemelumer Oldeferd (Kolderwolde ). Afgegeven: 8-7-1925

De firma Hoekstra en de Jong uit Oudega (gemeente Hemelumer Oldeferd / H.O.N.) onderhield diverse busdiensten. Rechts staat de bus richting Sneek welke via Woudsend ging. V.l.n.r. ziet men Jac. van Strien, Jarig de Jong, Fenna de Jong-Kool, Gettje, vrouw Brouwer en D. Brouwer.
Rechts de B-9294, de bus links is de B-11067 of de B-14859.

(foto: 5693. Bron: Fries Fotoarchief OU051035)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar