B-7643

  • Jan Dijkstra, Kimswerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 13-5-1924

Ingestuurd door R.J. Politiek, Kimswerd.

(foto: 3742. Bron: AFRON-dokumintaasjesintrum)


Foto 3742 betreft mijn Oom Sipke Dijkstra uit Kimswerd.
Foto is afkomstig uit archief J. P. K. Halbertsma.

Jan Halbertsma (04-12-2015)


Motorfiets is een Eijsink van `1918/20

johan beenen (09-01-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar