B-7513

  • Arjen Bouma, Klooster Anjum, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 16-4-1924

Comite Oud Ried (www.oudried.nl) heeft van dhr. B Bouma deze foto van een trekker met kenteken B 7513 gekregen.

(foto: 2676. Bron: Jelle Faber, Comite Oud Ried)


Dit kentekennummer is in 1924 op naam gesteld van de heer Bouma. De op foto 2676 afgebeelde Ford Dearborn trekker is pas sinds de jaren 1947 of 1948 in de handel gebracht. Hiervoor zal dus een eerdere trekker het zelfde kenteken hebben gehad.

G.Herrema, secretaris van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON. (infoafron.nl) (22-03-2010)


Men is hier met een Ford Dearborn trekker en een Lanz zelfbinder graan aan het maaien en tot schoven te binden.

G. Herrema (26-10-2011)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar