B-7

  • Theodorus Harmens Leenes, Heerenveen. Afgegeven: 2-1-1906
  • Theo Zoovele, Drachten, gemeente Smallingerland (Zuidkade 34). Afgegeven: 15-8-1940

Theodorus Leenes was een man die met zijn tijd meeging. Hij zag al vroeg de zakelijke voordelen van gemotoriseerd vervoer in. Kort na de Eerste Wereldoorlog kocht hij bij een Amerikaanse dump in België z'n eerste vrachtwagen. Een bezienswaardigheid in die tijd, voorzien van echte 'kuggie'-(caoutchouc) banden en carbidlampen. De vrachtwagen kreeg het kenteken B-7. De letter 'B' stond voor de provincie Friesland. Dit is vele jaren het kenteken van de wagens van de firma Theodorus Leenes gebleven.
Leo Leenes voerde het nummer ook op zijn luxe wagens. In combinatie met zijn uiterlijk, dat veel van Prins Bernhard weg had, leidde dit tot komische situaties, waarin hij regelmatig door stotterende voorbijgangers met 'hoogheid' werd aangesproken.
Op de foto uit 1920 staat chauffeur P. de Vries bij de eerste vrachtwagen van de firma Thedorus Leenes. Aan de reclame op de vrachtwagen is goed te zien welke uiteenlopende produkten de groothandel leverde.

(foto: 184. Bron: Groeten uit Heerenveen. Ansichten uit de collectie Leo Leenes. 1995)


Ik kan mij als oud-inwoner van Heerenveen nog goed herinneren dat de heer Leenes na het aanbrengen van de nieuwe benummering het oude kenteken B-7 nog kenbaar op zijn auto toonde.

Chris Sysling (01-11-2006)


Waren die keiharde banden zonder binnenband geen cushionbanden?

Jitze van der Meer (14-01-2007)


Prachtplaat! Maar wat is het: leenes of leines? Het laatste staat op de vrachtwagen!

Ruud Ronteltap (rrtekstgmail.com) (16-01-2008)


Ruud, dat is de naam van de zeeppoeder fabrikant.

b.koopmans (03-04-2008)


Uit “De Kampioen”, 23e jrg. No. 44, november 1906: De heer Th. H. Leenes, No. 13176, te Heerenveen, schrijft: Als antwoord op vraag No. 221 kan ik genoemden heer medeelen, dat ik met succes een 4 cyl. F.N.-motorrijwiel berijd met voorspanwagen. Eerst heb ik gereden met een zijspanwagen, doch deze, zoowel als de motorfiets zelf, bleek niet bestand tegen het rijden op slechte wegen. Toen heb ik een voorspanwagen aangeschaft, dien ik eerst heb bereden met een 2 ¾ P.k. motor; bij harden wind en tevens heel slechte wegen, kon deze hem soms niet in gang houden, waarom ik mijn 4 cyl. F.N. er heb laten aanzetten. Met goede wegen en zonder wind kan ik gemakkelijk 50 K.M. per uur halen. Ik heb een Eysink voorspanwagen met dubbele veerinrichting, die mij heel goed bevalt. Van warm loopen heb ik nimmer last gehad. Met gladde wegen wil hij met een zijdelingsche helling wel eens een beetje glijden, meestal met het achterwiel, doch dat brengt geen gevaar mee. Voor een mee te nemen passagier is ook een voorspanwagen het aangenaamst. Het eenigste bezwaar is het rijden op grintwegen, daar het paardespoor dan moeilijk geheel te ontwijken is, het is evenwel niet overwegend. Tot verdere inlichtingen gaarne bereid.

(05-12-2012)


In de Hepkema's Courant van 31 maart 1950 staat een verslag van een 'avond kaartleesrit' van de motorclub in Heerenveen, onder de titel: "Met de B 7 lang modderpaden en straatwegen". Een citaat:
"De stuurman van de Nash die geregistreerd staat als de B 7 heeft ons Donderdagavond de gelegenheid gegeven deze tocht mee te rijden. We hebben er werkelijk geen spijt van, want onze chauffeur beschikte niet alleen over een vaste stuurmanshand, maar bleek ook over een uitgebreid vacabulaire te beschikken."

Tresoar (29-07-2016)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar