B-55

  • Johannes Dijkstra, Stiens, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 31-1-1906

Op een foto in de beeldbank Leeuwarden is een auto te zien de waarschijnlijk het kenteken B55 heeft, de foto is niet helemaal scherp.
De foto is uit ongeveer 1930 en toont een voor die tijd al oude auto die in een garage in Leeuwarden staat.
Het fotonummer is FDZUIDPLA108

wietse (19-12-2011)


Advertentie uit Nieuwsblad voor Friesland, Hepkema’s Krant, 5 september 1906:

Te Koop: een motorfiets en een ijzeren sloep, 7 meter lang. Adres: J. DIJKSTRA, stoomzuivelfabriek Stiens.

jac.stienstra (07-11-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar