B-5342

  • Douwe Bierma, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 6-6-1922

Deze foto van circa 1925 is gemaakt in Olterterp. Het is een motertocht van leden van de Bildtse Moter Club
-- 7e van links is B-5342 Douwe Bierma
-- 7e van rechts is B-5343 Wybren Hoogterp
Douwe Bierma en Wybren Hoogterp waren buren en vrienden van elkaar, ze kregen op dezelfde dag hun kenteken uitgereikt.
-- 3e van rechts is Watze Bierma Oudebildtzijl met daarachter staande Sip Bouma uit Vrouwenparochie.
De anderen zijn mij helaas niet bekend en de kentekens zijn niet te lezen.

(foto: 553. Bron: W.P. Bierma)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar