B-4609

  • Ede Groenhof, Oudemirdum, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 10-8-1921

Groenhof Oudemirdum hier op zijn standplaats te Sneek.

(foto: 5382. Bron: H.E. Boonstra, Dokkum)

De auto stiet hjir yn de buorren fan Aldemardum foar de winkel fan O.J.Postma.
De foto/ansichtkaart is fan fam. G.Muizelaar.


(foto: 5555. Bron: Klaske Witteveen)

(foto: 2183. Bron: Willem Groenhof)

30-11-1937

(foto: 5383. Bron: H.E. Boonstra, Dokkum)


Dit is een Commer vrachtwagen uit 1938.

A.R. van de Loo (07-04-2015)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar