B-3611

  • H. Pomper, Bolsward. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
  • Hendrik Pomper, Bolsward. Afgegeven: 24-1-1922 (Nieuw exemplaar)

(foto: 1433. Bron: H.R. de Haan)


Faillissement. De eenige nitdeelingslijst in het faillissement van Hendrik Pomper, autoverhuurder te Bolsward, is neergelegd ter griffie van de rechtbank te Leeuwarden en van het kantongerecht te Bolsward.

Leeuwarder Nieuwsblad 24-11-1925 (25-01-2019)


VERKOOP VAN AUTO'S TE BOLSWARD. G. KEIKES, deurwaarder te Bolsward is voornemens op Maandag den 28 September 1925, des voormiddags 11 uur, ten huize van den caféhouder Witteveen, Stationskoffiehuis te Bolsward, bij boelgoed tegen dadelijke betaling te verkoopen: Twee tot den faillieten boedel van H. Pomper te Bolsward behoorende AUTO'S, n.l.: Een FAFNIR, 15-35 P.K., 6-persoons landaulette, carbidlicht, en een FORD, 2 deuren, model 1924. Bezichtiging vóór den verkoop.

Leeuwarder Courant 24-09-1925 (25-01-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar