B-354

  • Hendrik Willem Bleeker, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 23-10-1908
  • Jan Haagsma, Drachten, gemeente Smallingerland (Molenend Zz. 11). Afgegeven: 5-7-1945 (Overgeschreven)

Het hoogtepunt van het feest ter ere van de honderdste verjaardag van "pake Tosk" was een rit in de "Adler" van dokter H. W. Bleeker. Getooid met het "Metalen Kruis" troont hij op de ereplaats. Voorin links zit zijn kleinzoon Albert de Jong naast de chauffeur van de dokter, Klaas Pool. Voor het achterwiel staat Fokke Veen, conciërge van de doopsgezinde gemeente. Albert Tosch werd geboren in 1811 en stierf als gepensioneerd sergeant-majoor in 1913.

(foto: 1499. Bron: Drachten in oude ansichten, Drs. B.J. Cramer van Baumgarten, Europese bibliotheek Zaltbommel 1971.)

Uit de LC van 6 januari 1911.

(foto: 3172. Bron: Liekele Helmus, Almere Stad)

De foto die hierbij gaat is genomen in 1946 of 1947.
Te zien is mijn vader Jan Haagsma op het Moleneind ZZ in Drachten voor het Bleekershûs.
Jan Haagsma was huisarts en had na het overlijden van Bleeker, diens praktijk overgenomen in 1944.
Direkt na de oorlog kon hij door zijn beroep wel benzine krijgen maar had geen voertuig.
Hij mocht toen een in de oorlog 'verstopte' motorfiets lenen omdat de eigenaar er zonder benzine
toch niets mee kon.
Het nummer van Bleeker was door diens overlijden niet meer in gebruik, mijn vader heeft het voor elkaar gekregen om het betreffende nummer te krijgen.
Volgens de verhalen in de familie had een laag nummer een 'zekere status' en was hij hier best trots op.
Achter de rug van mijn vader is boven de huizen aan de overzijde nog een stukje van de gashouder van de gasfabriek te zien.
Oja, dat jongetje ben ik zelf.

(foto: 970. Bron: Pier Haagsma)

Zuiderbuurt Drachten bij de Hoofdbrug, na WOII.

(foto: 3319. Bron: Tresoar)

Zuiderbuurt Drachten bij de Hoofdbrug, na WOII. Rechts de B-354, het kenteken van de NTM-bus links is B-23007.

(foto: 3320. Bron: Tresoar)

(foto: 3023. Bron: Website Hotel Waanders, Staphorst)


Foto 1499 is makke foar it hûs fan de dokter oan it Mûnein, mei op de eftergrûn it Gemeentehûs oan de oare kant fan de Feart.
Sjoerd Leiker hat nochris in ferhaal oer dizze auto publisearre yn de Drachtster Krante.

Jac. Stienstra (13-11-2007)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar