B-35398

  • Sjoerd Andringa, Leeuwarden (Vredeman de Vriesstraat 6). Afgegeven: 4-3-1949

1948: molkboeren beskilderje in tal bussen by de Koöperative Suvelfabryk te Aldeboarn / foaroan Thomas Veltman en dêrefter sit Jeen de Leeuw, de tredde Boanster molkboer Wiebe van der Hoek wie siik op de dei dat de foto makke waard.
De motor rjochts is fan Sjoerd Andringa, fotograaf, û.o. foar it Friesch Dagblad.

(foto: 2636. Bron: Tresoar)

In boek Poetisch beeld van Friesland

(foto: 5692. Bron: L. Dijkstra)


Goede foto in het boek "Sjoerd Andringa Een poetisch beeld van Friesland" op blz. 32

(20-01-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar