B-3002

  • C. Tenhaeff, Leeuwarden (Spoorstraat 54). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
  • Firma Yme Kuiper, Heerenveen, gemeente Schoterland (Heerenwal 4). Afgegeven: 28-11-1947 (Duplicaat)

Het is goed mogelijk dat de firma Yme Kuiper, Herenwal 4 in Heerenveen een beroepsfotograaf was, wand dit is een ansicht die is uitgegeven door een plaatselijke winkel in Munnekeburen. Deze foto is genomen rond 1950, kan iets eerder of iets later, hij is genomen aan het voetpad Munnekeburen ter hoogte van de Bakkerij Lou en Elisabeth Stoker. Op de achtergrond de N.H. kerk die al enige jaren niet meer in gebruik is, nu opslagplaats van firma Polyteen uit Ouwsterhoule.

(foto: 2685. Bron: Gertjan Oosterkamp)


Grappig, het commentaar bij foto 2685. Gertjan slaat de plank stevig mis. De afgebeelde Volkswagen is weliswaar van de firma Yme Kuiper uit Heerenveen, maar dat is een groothandel in bakkerijproducten. Het bedrijf bestaat nog steeds, zij het op een andere plaats in Heerenveen. Een van de vertegenwoordigers, Mattheis of Berend Kuiper en mede-eigenaren van het bedrijf,zal een bezoek hebben afgelegd bij bakker Stoker. Zijn auto zal als "bijvangst" onbedoeld op de ansichtkaart terecht zijn gekomen. ( Heerenveen, 18 augustus 2019)

Feito van der Wal (vander.walplanet.nl) (18-08-2019)


PS, De namen van de beide zonen van Yme Kuiper, die als vertegenwoordigers in de zaak werkten heetten Matthijs en Berend Jan Kuiper.

Feito van der Wal (18-08-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar