B-3

  • Gabriël van Schouwen, Nijehaske, gemeente Haskerland. Afgegeven: 2-1-1906 (Vervallen 15 september 1913)
  • Jacob de Graaff, Heerenveen (Lindegracht 58). Afgegeven: 15-9-1913

Het nummer B-3 stond na de oorlog op een Austin A40 van Dr van Geuns uit Bolsward.

J.J. Rasterhoff (jackrsurf.net.au) (04-04-2007)


Straatnamen Heerenveen: DR. G. VAN SCHOUWENLAAN

Loopt vanaf de "Van Helomalaan" -bijna evenwijdig aan- en afbuigend naar de "Jacob Hepkemastraat".
Aangelegd in 1954.
Besluit naamgeving van 19 november 1953.
Dr. Gabriël van Schouwen, geboren te Goudswaard op 14 oktober 1863 en overleden te Groningen op 13 april 1913 is jarenlang een zeer gewaardeerde huisarts in Heerenveen geweest.
Daarnaast heeft hij zich bijzonder voor de behandeling van Lupus-patiënten ingezet. Hij spaarde moeite noch kosten om alle kennis van deze ziekte te vergaren, om deze zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.
Als gevolg hiervan was zijn naam, vooral in medische kringen, door het gehele land bekend.
Hij schafte zich daarvoor de nodige lampen en verdere benodigdheden aan. Vervolgens liet hij, omdat de behandeling van de Lupus-patiënten zeer veel tijd kostte, "Violetta" in Terband bouwen, waar patienten uit de wijde omgevingonderdak en een goede efficiënte behandeling konden krijgen. Later heeft Mevrouw Van Schouwen het gebouw met bijbehorende grond aan de Violetta-vereniging geschonken. Nog later zijn de bezittingen overgegaan aan het Groene Kruis voor de nazorg vanT.B.C.- patiënten in Friesland. Vervolgens is er nog een opleidingscentrum voor kraamverzorgsters gevestigd geweest.

Website gem Heerenveen (01-12-2008)


Dokter G. Van Schouwen fan it Hearrenfean wie yn 1904 ien fan de oprjochters en bestjoersleden fan de Motorwielrijders vereeniging "Frieschland". De Ljouwerter krante naam yn de edysje fan 24 oktober 1913 in troch Van Schouwen skreaun artikel út "De Kampioen" oer.

Jac. Stienstra, Beetstersweach (09-03-2012)


Het kenteken van dokter Van Geuns uit Bolsward was B-133 (niet B-3).

(12-03-2012)


Op 6 oktober 1902 krijgt Dr. G. van Schouwen een vergunning voor het rijden van een 1 ¼ pk. FN motorrijwiel in de stad Groningen.

Groninger Archieven (17-12-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar