B-29010

  • Autobedrijf 'De Zuidwesthoek', Balk, gemeente Gaasterland (Harichsterstraatweg 139). Afgegeven: 14-1-1946 (Vervallen 02 februari 1953)

ZWH-bus nr.10.
Scania Vabis. Carr. Hainje, Heerenveen.

(foto: 1057. Bron: M. van der Goot, Ruigahuizen)

(foto: 2269. Bron: Jan Velstra, Reduzum)

afkomstig van FB-groep Lemster Personen 1900-2000

(foto: 5399. Bron: H. Visser)


Volgens lijst van 19 december 1950 aanvraag voor ontheffing voor B wegen is dit geen Scania
Maar een Steward 2.40 breed grooste wieldruk 2300 kg.

jan de Vries (23-10-2012)


Dit is wel degelijk een Scania-Vabis uit 1953.
De ZWH had meerdere bussen die een en het zelfde wagenparknummer hadden, misschien is dhr De Vries hierdoor in war geraakt.

J van der Vliet (26-01-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar