B-28

  • Douwe Jan de Witte, Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 17-1-1906
  • Rinnert de Jong, Sneek (Maria Louisestraat 20/20a). Afgegeven: 14-2-1947 (Overgeschreven)

Volkswagen in Leeuwarden tijdens het Concours d'Elegance. Deze wagen behoorde toe aan R. de Jager uit Sneek.

(foto: 911. Bron: R. de Jager jr, Sneek)


Mijnheer de Witte was dokter in Heeg. Hij zat vermoedelijk in de ondergrondse en daar zat ook Rinnert de Jager, garagehouder te Sneek bij. Vermoedelijk door deze connectie en de gevorderde leeftijd van de heer de Witte, is B-28 overgegaan naar de heer Rinnert de Jager, na de bevrijding. Ik werkte na de oorlog bij de Jager in de garage en herinner me dit nummer zodoende.

Wiebren Wuring (02-11-2006)


Nieuwsblad van Frieslad, Hepkema’s Krant van 20 mei 1908:

HEEG, 18 Mei. Toen hedenavond de heer de W., arts alhier, in de nabijheid van ons dorp met zijne auto kwam aanrijden, bevonden zich eenige kinderen op den weg, waarvan een jongetje van G. J. werd overreden. Bloedend werd het kind opgenomen. De heer W. sprong dadelijk uit de auto en verleende de noodige hulp. De toestand was heden bevredigend.


(14-11-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar