B-26

  • Gerardus Huizenga, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 16-1-1906 (Op 17 april 1913 zijn twee exemplaren van de nummerbewijzen B 26 en B 461 uitgereikt.)
  • Gerardus Huizinga, Leeuwarden (Spanjaardslaan 116). Afgegeven: 1-7-1922 (Nieuw exemplaar)
  • N.V. Leeuwarder Autogarage G. Huizinga, Leeuwarden. Afgegeven: 27-2-1934 (Overgeschreven)

Fiif taksi's op 'e rige, foar hotel "Wapen van Barradeel" yn Tsjommearum. J. Koster yn Dokkum, Bronlaan 3, is de ynstjoerder, en hy wit allinnich de namme fan de twadde bestjoerder fan lofts. Dat is syn skoanheit Nanne Pel, kaffeehâlder-slachter en taksisjauffeur yn Ternaard. Pel sels wit net wa't de oare sjauffeurs binne. Is der immen dy't dat wol wit?
[F.l.n.r.: B-3086?, B-4874, B-103?, B-2262, B-26]

(foto: 2497. Bron: Leeuwarder Courant, 6 juni 1987)

(foto: 3007. Bron: Leeuwarder Courant 4-5-1911)

(foto: 4465. Bron: Leeuwarder Courant 17 juni 1908)

Vooral in de beginjaren was het deelnemen aan de Elfstedentocht niet van risico ontbloot, al was het maar omdat zoiets als eerste hulp nog in een beginstadium verkeerde en lang niet overal werd geboden.
Op deze foto uit 1917 wordt een gewonde deelnemer per automobiel afgeleverd bij de plaatselijke huisarts in Hindeloopen.
(foto Spaarnestad)

(foto: 41. Bron: Nederland rond 1900. 1993. Uitgeversmaatschappij The Readers Digest NV- Amsterdam.)

Op deze foto ziet men op de achtergrond de oude cichoreidrogerij van Prakken, met links een deel van de winkel van Jelle Jac. v.d. Veen. Deze cichoreidrogerij had 8 eesten en was de grootste in de omgeving. Op de vrachtauto heeft personeel plaatsgenomen en zijn gedroogde gesneden wortelen geladen. Zij zullen naar het spoorwegstation te Veenwouden worden vervoerd. Het was de eerste maal dat voor dit vervoer een vrachtauto werd gebruikt. Eerder geschiedde het met paard en wagen.

(foto: 185. Bron: Printen fan âld Driezum, Wâlterswâld en Damwâld, 1980.)


Een foto van autogarage Huizenga aan de Tweebaksmarkt met daarvoor een auto met kenteken B-26 komt voor in de Beeldbank Leeuwarden.

Tresoar (24-10-2011)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar