B-2231

  • D. Klasema, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 16-7-1919

(foto: 5180. Bron: Niek Klasema)

(foto: 5181. Bron: Niek Klasema)

(foto: 5182. Bron: Niek Klasema)

(foto: 5183. Bron: Niek Klasema)


2 AUTOBUITENBANDEN met binnenbanden en velgen 475 x 19, in goede staat. D. Klasema, J.G. v. Blomstraat 20, Drachten.

Leeuwarder Courant 29-06-1949 (25-01-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar