B-2001

  • W. de Roos, Winsum, gemeente Baarderadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
  • Willem Santema, Scharnegoutum, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 11-9-1922 (Overgenomen van W. de Roos)
  • Trijntje Atsma (Wed. W. Santema), Sneek (Oud Kerkhof 6). Afgegeven: 17-9-1945 (Overgeschreven)

De Skearnegoutumer dûmny W.A. Dekker krijt yn 1934 in eareprofessoraat yn Hongarije. Willem rydt dûmny en 'e frou dêr hinne yn 'e doe bekende B-2001.

[In 'Land en Volk' (1934/'35) verscheen een verslag van Willem Santema over deze reis in 12 delen: 'Per B-2001 naar het randje van de Balkan'.]

(foto: 201. Bron: Willem O. Santema en Henk van der Veer. Willem Santema, in fersetsman 1902-1944. 1990)

Het reisverslag van Willem Santema naar de Balkan werd in 2001 nog een keer in het Sneeker Nieuwsblad geplaatst. Daarbij stond deze foto van ds Dekker (links) en Willem Santema.

(foto: 3152. Bron: Sneeker Nieuwsblad 31 mei 2001)


Na de oorlog stond dit nummer op een Fiat Topolino en daarna op een zwarte Jawa auto die eigendom waren van Mevr Santema.

J.J. Rasterhoff (29-07-2007)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar