B-19438

  • Christiaan van der Wey, Blija, gemeente Ferwerderadeel. Afgegeven: 12-9-1933

"Die auto's, ja daar was is van school af aan al in geïnteresseerd en mijn eerste auto heb ik gekregen in 1934. Dat was een 29-er Chevrolet, een heel ruime Amerikaan, goeie wagens. Voor die eerste auto moest ik overigens wel geld lenen. Kijk, ik kan het laten zien: hier staat dat ik een wegenkaart heb gekocht (vermoedelijk is bedoeld een kentekenbewijs, red) die geldig is tot februari 1938. De eerste keer ben ik er mee naar Nes gereden, dat was nogal wat hoor, niemand anders had een auto. Wel weet ik dat de dokter en de veearts, en ik geloof ook nog een bakker, een stoomfiets hadden, een motor dus. Maar een auto? Nee hoor, verder niemand hier in de omgeving."

(foto: 2194. Bron: Christiaan van der Weij. Een leven met auto's. In: Op de praatstoel. Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850. Tresoar, sign. 12932 fr.)

Chris van der Weij: 234 ritten met emigranten

'Hup Abe' voor taxichauffeur uit Blije.

Een emigrant uit Drachten trok uit nervositeit veel te kleine schoenen aan. Bij een vrouw liep de bloeddruk zo omhoog, dat zij niet door de keuring kwam. Taxichauffeur Chris van der Weij uit Blije maakte het allemaal mee. Hij maakte 234 ritten van Friesland naar Rotterdam en Den Haag. Als hij de Velzerpont opreed, riep de veerman ‘Hup Abe’. Want aan de ‘B’ op het kenteken zag hij dat de taxi uit Friesland kwam. Chris van der Weij (87) uit Blije vervoerde emigrantengezinnen naar de Rotterdamse haven of de medische keuring in Den Haag. Heel wat Friezen heeft hij in zijn robuuste Ford Fordor gehad. Tussen 1948 en 1960 maakte hij niet minder dan 234 ritten. Van der Weij was bij de keuringsdienst kind aan huis. Hij leverde zo vaak een vrachtje in Den Haag af dat hij voorrang kreeg. Voor een pakje sigaretten legde de administrateur de paspoorten van de Friezen bovenaan. Tegen de middag kon het gezelschap dan nog een toertocht maken langs de duinen en de zee. ‘In protte minsken wiene noch nea bûten Fryslân west. Die woenen wol ris wat sjen. ’De emigranten wilden een nieuw leven opbouwen in Canada, de Verenigde Staten, Australië of Argentinië. Het merendeel was geronseld door de Christelijke Emigratie Vereniging. Die gaf volgens Van der Weij wel een heel rooskleurig beeld van het leven overzee. ‘Amearika woe allinnich superminsken, oan wa't neat mankearde.’ Bovendien kwamen ze niet in luilekkerland. Emigranten moesten hard aanpakken om zich staande te houden.
Er speelden zich soms dramatische taferelen af in de taxi van Van der Weij. Fen vrouw was zo zenuwachtig voor de keuring dat haar bloeddruk onhoog schoot. Ze werd afgewezen. ‘De minsken lieten hiel wat achter. It wie och sa emosjoneel.’ Bij een huishouding in Het Bildt kwam hij bijna niet meer weg. De kinderen zaten al lang en breed in de auto. Zij vonden het een prachtig avontuur. Ze keken uit naar de bootreis, maar de vrouw huilde tranen met tuiten bij het afscheid van haar vader en moeder. Ze dacht hen nooit meer terug te zien. Van der Weij hield al die jaren een nauwkeurige boekhouding bij van de ritten. Op 18 februari 1948 leverde hij de eerste kandidaat-emigrant uit Blije af bij de keuringsdienst. Met die man liep het slecht af. Hij was zo teleurgesteld over het leven in Canada dat hij na drie jaar zelfmoord pleegde. Een emigrant uit Drachten viel flauw op de kade vlak voor de inscheping. Hij was zo nerveus, dat hij te kleine schoenen had aangetrokken. Onderweg besteedden de passagiers hun laatste geld. Een klant dirigeerde Van der Weij langs een juwelier en kocht een ring. Z’n vrouw wilde weten wat hij voor haar had meegebracht. Niets dus. Ze kregen slaande ruzie op de achterbank. Soms zag hij de emigranten bij bezoekjes van de familie in ‘it heitelân’ terug. Van der Weij weet dat het enkelen in den vreemde heel goed is gegaan, maar dat de meesten moeilijke jaren hebben gekend. ‘Der wie in protte stille earmoed. De measten binne der neat mei opsketten.’ Na 1960 was het nog slechts een enkeling die taalde naar een leven elders. ‘It libben hjir wie doe folle better as yn oare lannen.’

(foto: 433. Bron: Redaktie Leeuwarder courant. 100 jaar/jier Friesland. Leeuwarden 1999 - Friese Pers Boekerij, pag. 133)


Als leek zou ik het volgende commentaar durven geven. De rechter Ford, met het provinciekenteken is van model 1947 of 1948 en waarschijnlijk de auto waarover de chauffeur spreekt. De linker auto is van model 1946 (te herkennen aan knipperlichten)

Daar de laatste het kenteken van 1951 of 1952 heeft is deze vermoedelijk later aangeschaft door dezelfe eigenaar. Een nieuw kenteken van 1951/'52 voor een auto die de eigenaar zelf in 1946 kocht lijkt me onwaarschijnlijk.

Th. Zandbergen (16-02-2007)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar