B-18440

  • Firma De Wal, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Hollanderdijk 45). Afgegeven: 6-2-1933

Deze drie foto's zijn afkomstig uit een doos met oude foto's van een verzekeringsagent. Het betreft hier een ongeval met de B-18440. Er staat helaas geen jaartal bij, wel dossier 17875.
Op de 1e foto kunt u ook de naam van Firma de Wal lezen

Achterop de foto's staat geschreven:
foto 4692: geen tekst
foto 4693: het kruisje geeft de plaats aan waar het boompje stond en hetwelk is omgereden, waardoor het lantaarnglas is gebroken
foto 4694: de witte streep geeft aan het spoor waar hij is langsgereden

(foto: 4692. Bron: Rita Takken)

(foto: 4693. Bron: Rita Takken)

(foto: 4694. Bron: Rita Takken)


In de Leeuwarder Courant van 04-05-1934 staat een berichtje over deze aanrijding.

Zoeken op Firma de Wal.

Anne de Boer (20-05-2014)


B-18440.:de ongevaltruck van de firma De Wal is een Diamond-T.

Auke Hut (06-02-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar