B-17

  • Jan de Haan, Leeuwarden. Afgegeven: 6-1-1906 (Vervallen 13 augustus 1908)
  • Sjoerd Nauta, Leeuwarden. Afgegeven: 13-8-1908
  • Sjoerd Nauta, Leeuwarden. Afgegeven: 12-8-1935 (Duplicaat)
  • Antoni Wilhelmus Haan, Sneek. Afgegeven: 23-4-1945 (Overgeschreven 05 april 1946)
  • Provinciaal Bestuur van Friesland, Leeuwarden (Tweebaksmarkt 52). Afgegeven: 3-4-1946 (Overgeschreven, vervallen 03 mei 1955)

Mijn vader was chauffeur bij de Provinciale Griffie aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden en privé-chauffeur van Linthorst Homan, de toenmalige commissaris van Friesland.
Deze foto stond in de Leeuwarder Courant van 25 mei 1950 bij een artikel over de "Veiligheidslaan voor motorvoertuigen". "Op het ogenblik dat wij aanwezig waren legde de B 17, de auto van het Provinciaal bestuur, met goed gevolg de proef af. Op de foto ziet ge dat chauffeur Siksma het certificaat van de voorzitter van de "laan", de heer H.B. de Boer in ontvangst neemt".

(foto: 1480. Bron: J.M. Siksma, Emmeloord)

Werkbezoek 1952 Ameland. Hier wordt de auto vanaf de Veerboot Ameland opgereden, achter het stuur chauffeur Siksma met aanwijzing van Kapitein Keijer op de wal.

(foto: 4933. Bron: Hein Eizes Boonstra, Dokkum)

(foto: 1659. Bron: J.M. Siksma, Emmeloord)

(foto: 1660. Bron: J.M. Siksma, Emmeloord)

(foto: 2158. Bron: Leeuwarder Courant, 8 december 1947)


De hier getoonde wagen (foto 1480) is een Chrysler Windsor uit 1946.

L. van Telgen (11-11-2007)


De auto op foto 1659 is de achterkant van de Chrysler Windsor uit 1946. En de auto op foto 1660 is een Mercury Sedan uit 1947.

L. van Telgen (24-07-2008)


De auto op foto 1660 is inderdaad een Mercury Sedan, maar van het modeljaar 1946. Het model jaar 1947/48 had een verchroomd omhulsel boven en langs de zijkanten van de grille gekregen. De chroom strip op de zijkanten van de motorkap bestond op het 1947/48 model uit twee delen, met op het voorste deel de naam Mercury gedrukt in rood. Ook liep deze chroom strip maar twee-derde van de lengte van de motorkap in tegenstelling tot het 1946 modeljaar waarvan de eendelige chroom strip over de volle lengte van de motorkap liep. Het 1946 modeljaar begon met productie op 1 november 1945 en liep tot 3 april 1947, waarna het 1947/48 modeljaar werd geïntroduceerd. Het is daarom niet onmogelijk dat de Mercury op de foto toch in 1947 werd geproduceerd om in dat jaar in gebruik te worden genomen.

A.R. van de Loo (15-12-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar