B-15246

  • Nederlandse Tramweg Mij, Heerenveen. Afgegeven: 17-6-1930

Van de beide bussen en vrachtwagen die de NTM inzette na de opheffing van de paardentram Makkum-Harkezijl in 1930, bestaan talloze foto's. Op deze opname zijn de nummerborden leesbaar. De bussen hadden v.l.n.r. de nrs. B-15248 en B-15247, de vrachtwagen B-15246.
Foto gemaakt op het Telegraafplein te Makkum, voor Hotel De Zwaan waarop reklame voor dagtochtjes naar de Zuiderzeewerken.

(foto: 1968. Bron: Collectie stichting Ald Makkum e.o.)


Een afbeelding van B 15246 staat in het blad
"Als de Dag van Gisteren".
Honderd jaar Friesland - uitgave Waanders enz.

blz. 19

(10-02-2007)


Foto 1966: het truckje rechts is een Chevrolet van vermoedelijk 1931.

Th Zandbergen (15-05-2008)


Volgens mijn gegevens is de Chevrolet-vrachtwagen van 1930.

Jan Velstra, Reduzum (24-08-2009)


Foto 1968 zijn de twee bussen Chevrolets carr Hainje Heerenveen bouwjaar 1930.

openbaar vervoerverzamelaar M van der Goot.

m van der goot (28-04-2017)


In mijn verzameling prentbriefkaarten komt de grote foto voor op een pentbriefkaart van Makkum. Uitgave van T. Toornstra uit 1930. De kaart is evenwel afgestempeld op 7 aug 1935. De kaart heeft als nadere locatie meegekregen: "Auto's Ned. Tramw. Maatsch. en Hotel "de Zwaan"". Op de bussen staat de route Makkum - Witmarsum vermeld.

willem annema (02-02-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alléén foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar