B-139

  • Jan Harmens Slump, Echten, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 18-4-1906
  • Jan Harmens Slump, Echten, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 20-3-1922 (Nieuw exemplaar)

Deze foto stond in het boek "Herinneringen aan Zevenwouden", uitgegeven in 1998.

(foto: 3137. Bron: Geurt van den Brink, Joure)

Atse Slump bij het voertuig B 139 (links B-139, rechts B-3754)

(foto: 5320. Bron: Sjoerd Vriesema, Sneek)

(foto: 5542. Bron: Pier Slump)

De B-139 fan Slump út De Lemmer. De foarste jonge man is in omke fan myn frou. It giet om Alle Jorritsma, dy doedestiids yn Eastersee wenne. De foto komt út in famylje-album fan de famylje Joritsma. Wannear de foto makke is is my net bekind.

(foto: 1302. Bron: Jan Vreeling, Bûtenpost)


Jan Harmens SLUMP, vervener, riethandelaar, burgemeester van Lemsterland, geboren op 17-03-1880, overleden op 10-12-1934, begraven in Echten.
In de Leeuwarder Courant van 11 december 1934 staat een bericht van het dodelijk ongeval op de Leeuwarderstraatweg in het dorp Scharnegoutum, waarbij burgemeester Slump van Lemsterland werd gedood. Hij is op de terugweg van een vergadering in Leeuwarden met zijn auto "met groote snelheid tegen een boom opgereden met het gevolg, dat de wagen, volkomen ineen gedrukt, nog een halve slag omdraaide, in den berm terecht kwam en de heer Slump in de resten bekneld raakte".

(19-02-2010)


#2: Kenteken B-139 is een Ford Todor Sedan uit 1934.
Van de Todor Sedan zijn 124.870 units met V8 en 185 met L4 bebouwd.

E. Hanekamp - A-SYST'MS - 31-01-2014

E. Hanekamp (31-01-2014)


De middelste foto is een foto van mijn grootvader Pier Slump. Naast de auto staat Harm Slump, een zoon van oom Jan de burgemeester.
Voor de B-139 staat inderdaad oom Atze, maar die is op deze foto niet zichtbaar.

Bij de onderste foto van B-139 staat ook Harm Jansz. Slump (dezelfde als op de middelste foto).

Pier Slump (06-11-2017)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de de webmaster van Tresoar (webmaster@tresoar.nl). Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u het formulier op de website invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.

Tresoar