Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-7809: (Melle van der Goot, 19-04-2017) Piet van der Veen, Wijckel, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 13-6-1924

B-80: (Erik Dijkstra, 17-04-2017) Jan Attema Cz., Kollum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 17-2-1906

B-3292: (Griet Stienstra, 09-04-2017) N.V. Nederlandsche IJsco van vereenigde banketbakkers, Leeuwarden (Uniabuurt 6). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-26987: (Harrie Pen, 06-04-2017) Eelke van Dijk, Bolsward (Marktplein 2). 6-1941

B-12881: (03-04-2017) Abele Koopman, Terhorne, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 27-7-1928

B-2956: (Edith Rienstra, 29-03-2017) A. Rienstra, Sneek (Zuidend ). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-35424: (W. E. Hoekstra, 28-03-2017) Hedde Willem Hoekstra, Leeuwarden (Willemskade 19). Afgegeven: 9-3-1949
B-24149: (Koopmans, 19-03-2017) Anne Harm Slump, Leeuwarden (Westersingel 4). Afgegeven: 14-3-1938
B-17707: (Jaap Boersma, 19-03-2017) Auke Hofstra, Franeker (Molensteeg 4). Afgegeven: 7-6-1932

B-5550: (jan de Vries, 12-03-2017) Rein van Dijk, St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 24-7-1922

B-21470: (Ruud van Bijnen, 04-03-2017) Jan Schaap, Heerenveen (Parallelweg D 34). Afgegeven: 24-7-1935 (Vervallen verklaard 31 augustus 1939)

B-1608: (Ruud van Bijnen, 04-03-2017) A. Holtrop, Nijelamer, gemeente Weststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 mei 1916 en 1 april 1917.)

B-19817: (Ruud van Bijnen, 04-03-2017) Sije van der Veen, Noordbergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 24-2-1934

B-21327: (Ruud van Bijnen, 04-03-2017) Douwe van den Berg, Exmorra, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 12-6-1935

B-39670: (Ruud van Bijnen, 04-03-2017) Johannes Faber, Dokkum (Dr.Camphuizenstraat 202). Afgegeven: 9-6-1950

B-796: (Ruud van Bijnen, 04-03-2017) Klaas Wiersma, Minnertsga, gemeente Barradeel. Afgegeven: 19-8-1912

B-26561: (Tresoar, 27-02-2017) Geert B. Pultrum, Houtigehage, gemeente Smallingerland (no. 97). Afgegeven: 29-4-1940
B-36561: (Tresoar, 27-02-2017) Wiebe U. de Jong, Oranjewoud, gemeente Schoterland (Brongerga 139). Afgegeven: 13-7-1949
B-16561: (Tresoar, 27-02-2017) Firma J.S. Bouman en zoon, Leeuwarden (Kelders ). Afgegeven: 25-7-1931
B-15678: (Gerard van den Berg, 24-02-2017) Johannes Duim, Lemmer, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 6-10-1930

B-39498: (Ben Koopmans, 19-02-2017) Tjerk de Jong, Leeuwarden (Droevendal 9). Afgegeven: 31-5-1950

B-2183: (19-02-2017) G. Tigelaar, Appelscha, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-14812: (b, 18-02-2017) Auke van der Kooi, Goutum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 3-4-1930
B-33817: (Franklin Moquette, 17-02-2017) Johannes van den Broek, Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd (Huize Grovestins ). Afgegeven: 4-6-1948

B-3838: (Franklin Moquette, 30-01-2017) Statema's Automobielbedrijf, Leeuwarden (Ruiterskwartier 155). Afgegeven: 8-2-1932 (Overgeschreven)

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.