Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-3341: (Webmaster, 02-01-2018) Gosling Land, Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (no. 50a). Afgegeven: 27-7-1945 (Overgeschreven)
B-9738: (J Venema, 29-12-2017) Jan Tilma, Blija, gemeente Ferwerderadeel. Afgegeven: 27-11-1925

B-264: (hannes, 28-12-2017) Pieter de Vries Ez., Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 17-9-1907

B-954: (Jan van Weert, 24-12-2017) Uilke de Jong, Brongerga. Afgegeven: 17-6-1913

B-3341: (ewolt wolters, 20-12-2017) Gosling Land, Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (no. 50a). Afgegeven: 27-7-1945 (Overgeschreven)
B-6999: (Wil Jongma, 10-12-2017) Catherinus Andringa, Leeuwarden (Uniabuurt 2). Afgegeven: 20-9-1923

B-18720: (Wil Jongma, 10-12-2017) Firma C. Andringa, Leeuwarden (Uniabuurt 2). Afgegeven: 25-4-1933

B-19554: (Kees van Schenk Brill, 04-12-2017) N.V. Autobedrijf Heerenveen, Heerenveen (Burgemeester Falkenaweg 22). Afgegeven: 6-2-1936 (Overgeschreven. Duplicaat 1 oktober 1941)

B-27172: (Leeuwarder Nieuwblad, 19-5-1934, 02-12-2017) Arie Boon, Vlieland (Havenweg B4). Afgegeven: 23-9-1942
B-2142: (Kelly Bauer, 22-11-2017) D. Simonides, Leeuwarden (Willemskade 63). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-30777: (w. annema, 18-11-2017) Coöp. Condensfabriek Friesland, Leeuwarden (Tijnjestraat 1). Afgegeven: 18-10-1946

B-5120: (melle van der Goot, 16-11-2017) Kornelis Tadema, Birdaard, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 7-4-1922 (Overgeschreven 12 november 1941)

B-15888: (Geert van der Veer, 16-11-2017) Bernard Hofstee, Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 11-2-1931 (Duplicaat 9 juni 1936)

B-8507: (jan de Vries, 11-11-2017) Everardus Oosterbaan, Leeuwarden (Eewal 77). Afgegeven: 5-1-1925

B-15154: (Arno Bergstra, 10-11-2017) Firma J. Hummel & Zn, Leeuwarden (Maria Louisastraat 12). Afgegeven: 30-5-1930

B-139: (Pier Slump, 06-11-2017) Jan Harmens Slump, Echten, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 18-4-1906

B-18763: (Henk Bron, 03-11-2017) Coöp. de Toekomst, Steggerda, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 1-5-1933 (Duplicaat)

B-10003: (melle van der Goot, 23-10-2017) Jan Slof, Joure, gemeente Haskerland. Afgegeven: 11-3-1926 (Overgeschreven 4 mei 1931)

B-30461: (Kees van Schenk Brill, 23-10-2017) N.V. Noord-Oost Friesche Autobusonderneming, Dokkum (Hantumerweg F102). Afgegeven: 2-9-1946

B-29332: (Hans Edens, 20-10-2017) Oene Smid, Heerenveen (Korflaaan 66). Afgegeven: 25-3-1946

B-30836: (Hans Edens, 20-10-2017) Fa. O. Smid en Zn., Heerenveen (Korflaan 66). Afgegeven: 31-10-1946
B-30836: (Hans Edens, 20-10-2017) Fa. O. Smid en Zn., Heerenveen (Korflaan 66). Afgegeven: 31-10-1946
B-421: (Wiebo Brouwer, 18-10-2017) Wed. Harmen ten Hoeve, Rotsterhaule, gemeente Schoterland. Afgegeven: 25-3-1938 (Overgeschreven. Overgeschreven 17 februari 1939)

B-279: (hans, 15-10-2017) Berend Jan Kuiper, Heerenveen. Afgegeven: 4-11-1907

B-954: (Hans, 14-10-2017) Uilke de Jong, Brongerga. Afgegeven: 17-6-1913

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.