Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-9524: (Sytse Keizer, 05-03-2018) Sjouke Beimers, Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 13-9-1937 (Overgeschreven)

B-19178: (Johan, 03-03-2018) Sietze Wijnberg, Hollum, gemeente Ameland. Afgegeven: 19-7-1933

B-2222: (Rients Vogelzang, 19-02-2018) P. Schaper, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-26980: (Greet Kanis AnnemaHet kind, 11-02-2018) Lutsger Annema, Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (no. 35). Afgegeven: 4-6-1941

B-10743: (Herman Melchers, 10-02-2018) Egbert Bouwhuis, St. Nicolaasga, gemeente Doniawerstal. Afgegeven: 9-8-1926
B-8179: (06-02-2018) Jan Slender, Hollum, gemeente Ameland. Afgegeven: 12-9-1924
B-12248: (06-02-2018) Frans Veenstra, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 16-2-1928

B-7164: (27-01-2018) Gerben Palstra, Grouw, gemeente Idaarderadeel. Afgegeven: 6-12-1923 (Duplicaat 28 februari 1949)

B-39177: (willem annema, 20-01-2018) Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij, Leeuwarden (Burmaniahuis ). Afgegeven: 21-4-1950

B-264: (Jan de Vries, 19-01-2018) Pieter de Vries Ez., Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 17-9-1907

B-13192: (Louwe Hoiting, 18-01-2018) Ype Sipma, Harlingen. Afgegeven: 6-11-1928 (Overgeschreven 29 april 1948)

B-15896: (17-01-2018) Jacob ter Heida, Langelille. Afgegeven: 17-2-1931
B-31071: (07-01-2018) Sabe van der Vlugt, Luinjeberd, gemeente AEngwirden (no. 135). Afgegeven: 4-1-1947

B-1654: (Bernard Visser, 04-01-2018) B. Visser, Leeuwarden (Gedempte Keizersgracht 14). (Afgegeven tussen 1 mei 1916 en 1 april 1917.)

B-3341: (Webmaster, 02-01-2018) Gosling Land, Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (no. 50a). Afgegeven: 27-7-1945 (Overgeschreven)
B-9738: (J Venema, 29-12-2017) Jan Tilma, Blija, gemeente Ferwerderadeel. Afgegeven: 27-11-1925

B-264: (hannes, 28-12-2017) Pieter de Vries Ez., Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 17-9-1907

B-954: (Jan van Weert, 24-12-2017) Uilke de Jong, Brongerga. Afgegeven: 17-6-1913

B-3341: (ewolt wolters, 20-12-2017) Gosling Land, Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (no. 50a). Afgegeven: 27-7-1945 (Overgeschreven)
B-6999: (Wil Jongma, 10-12-2017) Catherinus Andringa, Leeuwarden (Uniabuurt 2). Afgegeven: 20-9-1923

B-18720: (Wil Jongma, 10-12-2017) Firma C. Andringa, Leeuwarden (Uniabuurt 2). Afgegeven: 25-4-1933

B-19554: (Kees van Schenk Brill, 04-12-2017) N.V. Autobedrijf Heerenveen, Heerenveen (Burgemeester Falkenaweg 22). Afgegeven: 6-2-1936 (Overgeschreven. Duplicaat 1 oktober 1941)

B-27172: (Leeuwarder Nieuwblad, 19-5-1934, 02-12-2017) Arie Boon, Vlieland (Havenweg B4). Afgegeven: 23-9-1942
B-2142: (Kelly Bauer, 22-11-2017) D. Simonides, Leeuwarden (Willemskade 63). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-30777: (w. annema, 18-11-2017) Coöp. Condensfabriek Friesland, Leeuwarden (Tijnjestraat 1). Afgegeven: 18-10-1946

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.