Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-29583: (joke stenekes, 08-10-2019) Johannes van der Wal, Nijega (no. A10). Afgegeven: 3-5-1946

B-1344: (Auke Hut, 08-10-2019) Cornelis Bernardus van Woerden Jr., Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 26-4-1934 (Duplicaat)

B-14551: (Auke Hut, 04-10-2019) Gebroeders Gosliga, Giekerk, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 14-1-1930

B-26808: (Auke Hut, 04-10-2019) Wytze de Vries, Makkum, gemeente Wonseradeel (Appelmarkt 22). Afgegeven: 7-12-1940

B-14227: (Auke Hut, 04-10-2019) Willem Feenstra, Akkerwoude, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 6-9-1929 (Duplicaat 7 juli 1945)

B-33086: (Auke Hut, 04-10-2019) Roel Roelinga, Drachten, gemeente Smallingerland (Noorderdwarsvaart 145). Afgegeven: 6-2-1948

B-3947: (26-09-2019) J. Mosselman, Anjum, gemeente Oostdongeradeel. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)

B-10659: (Andrys Stienstra, 25-09-2019) Wiebren Hogerhuis, Hijum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 16-7-1926
B-40753: (Laverman, 24-09-2019) Iepe Sieerda, Giekerk, gemeente Tietjerksteradeel (Canterlandscheweg 13). Afgegeven: 30-9-1950
B-1344: (Woerden van Gert-Jan, 24-09-2019) Cornelis Bernardus van Woerden Jr., Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 26-4-1934 (Duplicaat)

B-14976: (Auke Hut, 24-09-2019) Leeuwarder Houthandel, Leeuwarden. Afgegeven: 30-4-1930

B-12765: (Harmen Elgersma, 23-09-2019) Sake van der Ploeg, Veenwouden, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 29-6-1928

B-31149: (Keesvan Schenk Brill, 23-09-2019) N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Heerenveen (Heideburen 41). Afgegeven: 24-1-1947 (Vervallen 26 mei 1953)

B-22213: (Kees van Schenk Brill, 23-09-2019) N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Heerenveen. Afgegeven: 2-5-1936 (Duplicaat 29 mei 1945)

B-14935: (Auke Hut, 21-09-2019) Jitse Bok, Sneek (Derde Woudstraat 34). Afgegeven: 23-4-1930 (Gratis duplicaat 7 augustus 1946)

B-14799: (Auke Hut, 21-09-2019) Rintje Koster, Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 28-3-1930

B-14653: (Auke Hut, 21-09-2019) Jelle Jans van der Zee, Wierum, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 12-2-1930

B-14655: (Auke Hut, 21-09-2019) Hille van der Kooy, Makkum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 13-2-1930

B-34099: (Auke Hut, 21-09-2019) Jille Bremer, Burum, gemeente Kollumerland c.a. (no. B103). Afgegeven: 16-7-1948

B-7438: (Auke Hut, 21-09-2019) Kornelis Wijngaarden, Minnertsga, gemeente Barradeel. Afgegeven: 31-3-1924 (Overgeschreven 21 september 1928)

B-28748: (Auke Hut, 21-09-2019) Fa. M. de Vries en Zn., Beetgum, gemeente Menaldumadeel (Hoofdweg 12). Afgegeven: 29-10-1945

B-36776: (Auke Hut, 21-09-2019) Firma M. de Vries en Zoon, Beetgum, gemeente Menaldumadeel (Hoofdweg 12). Afgegeven: 3-8-1949

B-7073: (Auke Hut, 21-09-2019) Lammert de Jong, St. Nicolaasga, gemeente Doniawerstal. Afgegeven: 17-10-1923

B-11628: (W.Schuitema, 16-09-2019) Gemeente Tietjerksteradeel, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 3-6-1927

B-12121: (W.Schuitema, 16-09-2019) Gemeente Tietjerksteradeel, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 31-10-1927

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.