Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-32665: (Geert de vries, 06-03-2019) Rinze de Vries, Franeker (Heerengracht 2). Afgegeven: 20-10-1947
B-12549: (Frans van Heijningen, 05-03-2019) Popke Kootstra, Twijzelerheide, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 16-5-1928
B-5435: (C J Seinstra, 04-03-2019) Jan Seinstra, Idaard, gemeente Idaarderadeel. Afgegeven: 23-6-1922
B-10001: (C.E.H. Timmer, 04-03-2019) Johannes Timmer, Leeuwarden (Tuinen 37). Afgegeven: 10-3-1926 (24 juli 1926 Duplicaat)

B-14553: (Auke Hut, 02-03-2019) Frederik Rudolphy, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 14-1-1930

B-14384: (Auke Hut, 02-03-2019) Klaas Feenstra, Pingjum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 23-10-1929

B-21981: (Auke Hut, 02-03-2019) Pieter Tilma, Goutum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 28-2-1936

B-11444: (Auke Hut, 28-02-2019) Wopke Rinsma, Berlikum, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 3-5-1927

B-22758: (Auke Hut, 28-02-2019) Douwe Krottje, Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 1-10-1936

B-21981: (Auke Hut, 26-02-2019) Pieter Tilma, Goutum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 28-2-1936

B-21981: (Auke Hut, 26-02-2019) Pieter Tilma, Goutum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 28-2-1936
B-35047: (Auke Hut, 26-02-2019) N. V. Lijempf Leeuwarder IJs en Melkproduktenfabrieken, Leeuwarden (Potmarge 3-5). Afgegeven: 6-1-1949

B-14432: (Auke Hut, 25-02-2019) Fa. Gebroeders Kemme, Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 11-11-1929 (Duplicaat)

B-6187: (A. Buith, 25-02-2019) Hendrik de Bruin, Holwerd, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 6-4-1923

B-14908: (Albert Zijlstra, 22-02-2019) Joh. van der Veen, Sneek (Stationsweg 7). Afgegeven: 17-4-1930

B-9457: (Velstra, 22-02-2019) Tamme Velstra, Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel. Afgegeven: 14-8-1925

B-17498: (Auke Hut, 21-02-2019) Gerrit van der Lely, Leeuwarden (Stationsweg 4). Afgegeven: 21-4-1932 (Overgeschreven 30 november 1933)

B-17716: (Auke Hut, 21-02-2019) Arend Nagtegaal, Hollum, gemeente Ameland. Afgegeven: 9-6-1932

B-19990: (Auke Hut, 21-02-2019) Anne Klazes van der Veen, Drachten, gemeente Smallingerland (Stationsweg 36). Afgegeven: 16-4-1934

B-22163: (Harmen Elgersma, Kollum, 21-02-2019) Mattheus Elzinga, Ternaard, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 21-4-1936

B-1010: (Pars, 19-02-2019) Jelte Pars, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 18-9-1913
B-15087: (Jan van Weert, 15-02-2019) Willem van Krieken, Cornwerderzand. Afgegeven: 17-5-1930 (Overgeschreven 14 september 1949)
B-8382: (M. Hielkema-Bok, 14-02-2019) Anne Bok, Tijnje, gemeente Opsterland. Afgegeven: 27-3-1931 (Duplicaat 23 juni 1939)
B-29167: (Auke Hut, 13-02-2019) Jacob Veldkamp, Wijnjeterp, gemeente Opsterland (no. 117). Afgegeven: 15-2-1946

B-14908: (Auke Hut, 13-02-2019) Joh. van der Veen, Sneek (Stationsweg 7). Afgegeven: 17-4-1930

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.