Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-11529: (Rens Westerhof, 06-11-2018) Joost Roelof Gooijer, Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 18-5-1927

B-32412: (P.Zijlstra, 06-11-2018) Firma A.A.C. Mous, Bakhuizen, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 5-9-1947

B-38050: (Tjeerd van Oene, 01-11-2018) Age van der Heide, Opeinde, gemeente Smallingerland (Kanaalweg 33). Afgegeven: 9-12-1949

B-3665: (Tjeerd van Oene, 01-11-2018) R. Jollema, Makkum, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-21924: (André Woudstra, 30-10-2018) Jan van der Lei, Metslawier, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 31-1-1936 (Duplicaat 24 augustus 1942)

B-9497: (Kees van Schenk Brill, 26-10-2018) Jan Boonstra, Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Afgegeven: 28-8-1925

B-24152: (Kees van Schenk Brill, 26-10-2018) Seye Veenstra, Quatrebras, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 16-3-1938

B-16547: (Eric van Dijk , 18-10-2018) Ate Zijlstra, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 24-7-1931 (Overgeschreven 25 april 1938)

B-29480: (Bosma, 09-10-2018) Egbert van der Veen, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel (Westersingel 247). Afgegeven: 17-4-1946
B-11787: (28-09-2018) Sake van der Werf, Schiermonnikoog. Afgegeven: 11-7-1927

B-11787: (28-09-2018) Sake van der Werf, Schiermonnikoog. Afgegeven: 11-7-1927
B-28143: (Ewolt Wolters, 24-09-2018) Dubbeld Aise Mast, Oosterzee, gemeente Lemsterland (no. 178). Afgegeven: 25-7-1945
B-21263: (Kelly Bauer, 20-09-2018) Jarl Ruinen, Ee, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 29-1-1936 (Overgeschreven.)
B-16547: (16-09-2018) Ate Zijlstra, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 24-7-1931 (Overgeschreven 25 april 1938)

B-30558: (16-09-2018) Haike Pheifer, Sneek (Leeuwarderweg 4). Afgegeven: 13-9-1946
B-22389: (16-09-2018) Pier de Vries, Franeker (Godsacker 14). Afgegeven: 11-6-1936
B-19420: (Jan Schipper, 15-09-2018) Frederik Ozinga, Sneek (Parkstraat 3). Afgegeven: 5-9-1933

B-8993: (J. van Berkum, 12-09-2018) Sytze de Vries, Sneek. Afgegeven: 12-5-1925

B-29020: (G.Kemker, 26-08-2018) Autobedrijf 'De Zuidwesthoek', Balk, gemeente Gaasterland (Harichsterstraatweg 139). Afgegeven: 14-1-1946 (Vervallen 02 februari 1953)

B-8993: (Jan van Berkum, 04-08-2018) Sytze de Vries, Sneek. Afgegeven: 12-5-1925

B-954: (Jan van Weert, 22-06-2018) Uilke de Jong, Brongerga. Afgegeven: 17-6-1913

B-29389: (Anne de Boer., 03-06-2018) Jan van der Lei, Anjum, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 2-4-1946
B-106: (Jan de Vries, 25-05-2018) Jan Nicolaas Jellema, Franeker. Afgegeven: 7-3-1906

B-28441: (Hessel de Walle, 10-05-2018) Jan Barendsma, Leeuwarden (Schrans 65). Afgegeven: 29-8-1945
B-8406: (W. de Vreeze, 06-05-2018) Broer de Vreeze, Mirns en Bakhuizen, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 13-11-1924
    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.