Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-1958: (Peter Wassenaar, 22-07-2019) A. Wassenaar, St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-37019: (Lieuwe Wijtze Osinga, 20-07-2019) Wijtze Feitsma, Leeuwarden (Willem Sprengerstraat 90). Afgegeven: 29-8-1949
B-13759: (W. Jonker, 09-07-2019) Hilbrand Hartstra, Jubbega Schurega, gemeente Schoterland. Afgegeven: 22-5-1929

B-154: (Jan van Weert, 03-07-2019) Geert Fokkes Rosier, Leeuwarden (Spanjaardslaan 162). Afgegeven: 14-10-1935 (Duplicaat)

B-34898: (pyt jon sikkema, 24-06-2019) Stichting Leeuwarder Courant 1947, Leeuwarden (Voorstreek 103). Afgegeven: 7-12-1948

B-18996: (Roelie Spanjaard-Visser, 23-06-2019) Jan Slump, Lemmer, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 12-6-1933

B-29688: (K.Baanstra, 19-06-2019) Jensen Baanstra, Sneek (Prins Hendrikkade 19). Afgegeven: 22-5-1946
B-3467: (Herman van Oldeneel, 18-06-2019) Tj. J. Hepkema, Heerenveen. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-9999: (Herman van Oldeneel, 18-06-2019) Johannes Timmer, Leeuwarden (Tuinen 37). Afgegeven: 10-3-1926

B-2466: (Herman van Oldeneel, 18-06-2019) Pier Santema, Scharnegoutum, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 16-7-1937 (Overgeschreven)

B-18720: (Wil Jongma, 16-06-2019) Firma C. Andringa, Leeuwarden (Uniabuurt 2). Afgegeven: 25-4-1933

B-25544: (Herman van Oldeneel, 15-06-2019) Minze Wijma, Leeuwarden (Oosterkade 54). Afgegeven: 12-5-1939

B-154: (Anton Rosier, 13-06-2019) Geert Fokkes Rosier, Leeuwarden (Spanjaardslaan 162). Afgegeven: 14-10-1935 (Duplicaat)

B-7852: (Jan Emmelkamp, 11-06-2019) Sake van der Werff, Schiermonnikoog. Afgegeven: 23-6-1924

B-11551: (Anton Rosier, 04-06-2019) Fa. Rosier, Leeuwarden (Spanjaardslaan 162). Afgegeven: 20-5-1927

B-17377: (Auke Hut, 30-05-2019) Gebroeders Westra, Dokkum. Afgegeven: 23-3-1932

B-27513: (Auke Hut, 30-05-2019) Jan Bralts, Rotsterhaule, gemeente Schoterland (no. 124). Afgegeven: 8-5-1945

B-2075: (Auke Hut, 30-05-2019) M.F. Slager, Wolvega, gemeente Weststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-1186: (23-05-2019) A.F.W. Hanewacker, Sneek (Gedempte Pol ). (Afgegeven tussen 1 april 1914 en 1 april 1915.)
B-14127: (16-05-2019) Sipke Visser, Uitwellingerga, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 10-8-1929
B-24300: (albert hoekstra, 15-05-2019) Anne Braaksma, Leeuwarden (Beetgumerstraat 44). Afgegeven: 20-4-1938

B-5407: (Jan de Vries, 14-05-2019) Kornelis de Vries, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 19-6-1922
B-22834: (b. koopmans, 09-05-2019) Jacob Wagenaar, Nes, gemeente Ameland. Afgegeven: 4-11-1936

B-22878: (b. koopmans, 09-05-2019) Jacob Wagenaar, Nes, gemeente Ameland. Afgegeven: 28-11-1936

B-16695: (Auke Hut, 28-04-2019) Johannes van den Brug, Siegerswoude, gemeente Opsterland. Afgegeven: 20-8-1931

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.