Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-36600: (Leeuwarder Courant 12-08-1949 , 22-01-2019) Haaije Minnema, Hijum, gemeente Leeuwarderadeel (no. 41). Afgegeven: 16-7-1949
B-25256: (Leeuwarder Courant 27-04-1940 , 22-01-2019) Foeke Zuiderveld, Marssum, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 4-3-1939
B-10102: (Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 30-04-1926, 22-01-2019) Jan Nicolai, Siegerswoude, gemeente Opsterland (no. 6). Afgegeven: 1-4-1926
B-5358: (Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 07-09-1928, 22-01-2019) Heine van der Lende, Slijkenburg, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 8-6-1922
B-12668: (Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 07-09-1928, 22-01-2019) Fedde Ekkes Foppes, Terwispel, gemeente Opsterland (Janssen Stichting ). Afgegeven: 9-6-1928
B-4568: (Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 07-09-1928, 22-01-2019) Gerk van der Veer, Drachten, gemeente Smallingerland (no. R 32). Afgegeven: 28-7-1921 (Vervallen)
B-39405: (Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 14-05-1947 , 22-01-2019) Jan Hof, Oudeschoot, gemeente Schoterland (no. 90). Afgegeven: 10-5-1950
B-20145: (Nieuwsblad van Friesland 30-08-1929, 22-01-2019) Willem Bergsma, Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-5-1934
B-17832: (Leeuwarder Nieuwsblad 21-06-1932, 22-01-2019) Antoon Tromp, Leeuwarden (Florabuurt 16). Afgegeven: 4-7-1932
B-29935: (Heerenveensche Koerier 23-10-1951, 22-01-2019) Tjeerd Leistra, Opeinde, gemeente Smallingerland (no. B70). Afgegeven: 27-6-1946
B-18127: (Friesch Dagblad 21-06-1933, 22-01-2019) Hendrik Luik, Leeuwarden (Dokkumerstraat 16). Afgegeven: 15-9-1932
B-23069: (Nieuwsblad van Friesland 20-10-1939 , 22-01-2019) Folkert Zaagemans, Leeuwarden (Klanderijstraat 1). Afgegeven: 8-3-1937 (Duplicaat)
B-15324: (Nieuwsblad van het Noorden 24-04-1939 , 22-01-2019) Ruurd Hulshoff, Hardegarijp, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 1-7-1930
B-13660: (Leeuwarder Nieuwsblad 10-08-1936, 22-01-2019) Johannes Hendrikus Knoops, Leeuwarden (Korfmakerstraat 13). Afgegeven: 3-5-1929

B-30515: (Auke Hut, 14-01-2019) Coöp. Zuivelfabriek Hemelum, Hemelum, gemeente Hemelumer Oldeferd. Afgegeven: 9-9-1946

B-5786: (Auke Hut, 11-01-2019) N.V. Bouwmaterialen v/h fa. L.J. de Vries, Leeuwarden (Willemskade 37). Afgegeven: 19-10-1922

B-2406: (Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 29-08-1924 , 11-01-2019) L. de Vos, Oosterzee, gemeente Lemsterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-744: (Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 16-04-1915, 11-01-2019) Hendrik Jonkers, Noordwolde, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 8-6-1912
B-1878: (Leeuwarder Courant 19-01-1919, 11-01-2019) S.M. Wieringa, Oldeboorn, gemeente Utingeradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1917 en 1 april 1919.)
B-16517: (Leeuwarder Nieuwsblad 04-12-1934, 11-01-2019) Gerrit de Vries, Leeuwarden (Achter de Hoven 20). Afgegeven: 14-7-1931
B-20918: (Leeuwarder Nieuwsblad 12-07-1934, 11-01-2019) Liekele Dijkstra, Leeuwarden (Sontstraat 31). Afgegeven: 13-2-1935
B-23216: (Leeuwarder Courant 11-10-1934 , 11-01-2019) Harmen Zijlstra, Leeuwarden (Slotmakerstraat 20). Afgegeven: 22-4-1937
B-18871: (Leeuwarder nieuwsblad 30-10-1934 , 11-01-2019) Rinze van der Ley, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Van Ostadestraat 49). Afgegeven: 22-5-1933
B-7643: (johan beenen, 09-01-2019) Jan Dijkstra, Kimswerd, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 13-5-1924

B-15200: (Auke Hut, 09-01-2019) Hendrik Kramer, Joure, gemeente Haskerland. Afgegeven: 6-6-1930

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.