Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-29032: (Melle van der Goot, 10-04-2019) Autobedrijf 'De Zuidwesthoek', Balk, gemeente Gaasterland (Harichsterstraatweg 139). Afgegeven: 14-1-1946 (Vervallen 02 februari 1953)

B-29032: (Melle van der Goot, 10-04-2019) Autobedrijf 'De Zuidwesthoek', Balk, gemeente Gaasterland (Harichsterstraatweg 139). Afgegeven: 14-1-1946 (Vervallen 02 februari 1953)
B-10972: (Joeke Van Der Mei, 10-04-2019) Sikke van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-10-1926
B-2245: (Auke Hut, 08-04-2019) H.J. de Roos, Terwispel, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-2706: (willem annema, 05-04-2019) Jelke Brouwer, Heerenveen (Dracht 91). Afgegeven: 22-2-1937 (Overgeschreven)

B-14157: (Auke Hut, 04-04-2019) Onderneming Bergsma & co., Ruigahuizen, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 21-8-1929

B-27693: (Tineke Bloemsma, 03-04-2019) Sterkenburg, Finkum, gemeente Leeuwarderadeel (no. 117). Afgegeven: 11-6-1945

B-23484: (A.J.H.Cornelis, 24-03-2019) Mr. Johan Herman Cornelis, Sneek (Stationsstraat 38). Afgegeven: 28-6-1937
B-11259: (v.Ginneke, 21-03-2019) Hein van der Vliet, Lippenhuizen, gemeente Opsterland. Afgegeven: 18-3-1927

B-34790: (De Heerenveensche Koerier, 30-05-1952, 20-03-2019) Anne Kromhout, Jubbega, gemeente Schoterland (no. 458). Afgegeven: 15-11-1948
B-1005: (Cornelis (Cees) Attema, 14-03-2019) Uko Hendrik Huges, Sneek. Afgegeven: 8-9-1913

B-4269: (Sjoerd Vriesema, 13-03-2019) A. Timmenga, Witmarsum, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)
B-1834: (Harmen Elgersma, 12-03-2019) H.W. de Groot, Anjum, gemeente Oostdongeradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1917 en 1 april 1919.)

B-14797: (12-03-2019) Wiebe Kootstra, Twijzel, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 28-3-1930
B-4816: (Karsijns, 11-03-2019) Hendrik Ludolf van Wageningen, Jelsum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 13-10-1921
B-32256: (Auke Hut, 08-03-2019) Landbouwmachinefabriek Leeuwarden, Leeuwarden (Zuidergrachtswal 5). Afgegeven: 8-8-1947

B-32665: (Geert de vries, 06-03-2019) Rinze de Vries, Franeker (Heerengracht 2). Afgegeven: 20-10-1947
B-12549: (Frans van Heijningen, 05-03-2019) Popke Kootstra, Twijzelerheide, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 16-5-1928
B-5435: (C J Seinstra, 04-03-2019) Jan Seinstra, Idaard, gemeente Idaarderadeel. Afgegeven: 23-6-1922
B-10001: (C.E.H. Timmer, 04-03-2019) Johannes Timmer, Leeuwarden (Tuinen 37). Afgegeven: 10-3-1926 (24 juli 1926 Duplicaat)

B-14553: (Auke Hut, 02-03-2019) Frederik Rudolphy, Gorredijk, gemeente Opsterland. Afgegeven: 14-1-1930

B-14384: (Auke Hut, 02-03-2019) Klaas Feenstra, Pingjum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 23-10-1929

B-21981: (Auke Hut, 02-03-2019) Pieter Tilma, Goutum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 28-2-1936

B-11444: (Auke Hut, 28-02-2019) Wopke Rinsma, Berlikum, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 3-5-1927

B-22758: (Auke Hut, 28-02-2019) Douwe Krottje, Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 1-10-1936

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.