Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-8993: (J. van Berkum, 12-09-2018) Sytze de Vries, Sneek. Afgegeven: 12-5-1925

B-29020: (G.Kemker, 26-08-2018) Autobedrijf 'De Zuidwesthoek', Balk, gemeente Gaasterland (Harichsterstraatweg 139). Afgegeven: 14-1-1946 (Vervallen 02 februari 1953)

B-8993: (Jan van Berkum, 04-08-2018) Sytze de Vries, Sneek. Afgegeven: 12-5-1925

B-954: (Jan van Weert, 22-06-2018) Uilke de Jong, Brongerga. Afgegeven: 17-6-1913

B-29389: (Anne de Boer., 03-06-2018) Jan van der Lei, Anjum, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 2-4-1946
B-106: (Jan de Vries, 25-05-2018) Jan Nicolaas Jellema, Franeker. Afgegeven: 7-3-1906

B-28441: (Hessel de Walle, 10-05-2018) Jan Barendsma, Leeuwarden (Schrans 65). Afgegeven: 29-8-1945
B-8406: (W. de Vreeze, 06-05-2018) Broer de Vreeze, Mirns en Bakhuizen, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 13-11-1924
B-31341: (Bob Eefting, 04-05-2018) Provinciaal Electriciteitsbedrijf Friesland, Leeuwarden. Afgegeven: 24-3-1947
B-5749: (Ybele Steenstra, 01-05-2018) Sake Visser, Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 3-10-1922
B-10823: (Goaitsen van der Vliet, 01-05-2018) Tjamme van der Vliet, Kortezwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 4-9-1926
B-14472: (arjan alkema, 13-04-2018) Rudolf Bossinade, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 29-11-1929
B-14472: (arjan alkema, 13-04-2018) Rudolf Bossinade, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 29-11-1929
B-9984: (, 02-04-2018) Gajlt van der Hem, Lions, gemeente Baarderadeel. Afgegeven: 8-3-1926 (28 mei 1926 Duplicaat)
B-32256: (dirk de jong, 29-03-2018) Landbouwmachinefabriek Leeuwarden, Leeuwarden (Zuidergrachtswal 5). Afgegeven: 8-8-1947

B-4285: (25-03-2018) D. Brouwer, Jubbega Schurega, gemeente Schoterland. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)
B-2863: (25-03-2018) W. de Jong, Siegerswoude, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-8365: (Ate de vries , 21-03-2018) Evert Borger, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 5-11-1924
B-31071: (10-03-2018) Sabe van der Vlugt, Luinjeberd, gemeente AEngwirden (no. 135). Afgegeven: 4-1-1947

B-9524: (Jan de Vries, 08-03-2018) Sjouke Beimers, Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 13-9-1937 (Overgeschreven)

B-14760: (Jan de Vries , 08-03-2018) Auke Hoekstra, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 18-3-1930

B-9524: (Sytse Keizer, 05-03-2018) Sjouke Beimers, Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 13-9-1937 (Overgeschreven)

B-19178: (Johan, 03-03-2018) Sietze Wijnberg, Hollum, gemeente Ameland. Afgegeven: 19-7-1933

B-2222: (Rients Vogelzang, 19-02-2018) P. Schaper, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-26980: (Greet Kanis AnnemaHet kind, 11-02-2018) Lutsger Annema, Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (no. 35). Afgegeven: 4-6-1941

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.