Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar commentaar aan is toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-28441: (Hessel de Walle, 10-05-2018) Jan Barendsma, Leeuwarden (Schrans 65). Afgegeven: 29-8-1945
B-8406: (W. de Vreeze, 06-05-2018) Broer de Vreeze, Mirns en Bakhuizen, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 13-11-1924
B-31341: (Bob Eefting, 04-05-2018) Provinciaal Electriciteitsbedrijf Friesland, Leeuwarden. Afgegeven: 24-3-1947
B-5749: (Ybele Steenstra, 01-05-2018) Sake Visser, Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 3-10-1922
B-10823: (Goaitsen van der Vliet, 01-05-2018) Tjamme van der Vliet, Kortezwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 4-9-1926
B-14472: (arjan alkema, 13-04-2018) Rudolf Bossinade, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 29-11-1929
B-14472: (arjan alkema, 13-04-2018) Rudolf Bossinade, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 29-11-1929
B-9984: (, 02-04-2018) Gajlt van der Hem, Lions, gemeente Baarderadeel. Afgegeven: 8-3-1926 (28 mei 1926 Duplicaat)
B-32256: (dirk de jong, 29-03-2018) Landbouwmachinefabriek Leeuwarden, Leeuwarden (Zuidergrachtswal 5). Afgegeven: 8-8-1947

B-4285: (25-03-2018) D. Brouwer, Jubbega Schurega, gemeente Schoterland. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)
B-2863: (25-03-2018) W. de Jong, Siegerswoude, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-8365: (Ate de vries , 21-03-2018) Evert Borger, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 5-11-1924
B-31071: (10-03-2018) Sabe van der Vlugt, Luinjeberd, gemeente AEngwirden (no. 135). Afgegeven: 4-1-1947

B-9524: (Jan de Vries, 08-03-2018) Sjouke Beimers, Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 13-9-1937 (Overgeschreven)

B-14760: (Jan de Vries , 08-03-2018) Auke Hoekstra, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 18-3-1930

B-9524: (Sytse Keizer, 05-03-2018) Sjouke Beimers, Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 13-9-1937 (Overgeschreven)

B-19178: (Johan, 03-03-2018) Sietze Wijnberg, Hollum, gemeente Ameland. Afgegeven: 19-7-1933

B-2222: (Rients Vogelzang, 19-02-2018) P. Schaper, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-26980: (Greet Kanis AnnemaHet kind, 11-02-2018) Lutsger Annema, Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (no. 35). Afgegeven: 4-6-1941

B-10743: (Herman Melchers, 10-02-2018) Egbert Bouwhuis, St. Nicolaasga, gemeente Doniawerstal. Afgegeven: 9-8-1926
B-8179: (06-02-2018) Jan Slender, Hollum, gemeente Ameland. Afgegeven: 12-9-1924
B-12248: (06-02-2018) Frans Veenstra, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 16-2-1928

B-7164: (27-01-2018) Gerben Palstra, Grouw, gemeente Idaarderadeel. Afgegeven: 6-12-1923 (Duplicaat 28 februari 1949)

B-39177: (willem annema, 20-01-2018) Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij, Leeuwarden (Burmaniahuis ). Afgegeven: 21-4-1950

B-264: (Jan de Vries, 19-01-2018) Pieter de Vries Ez., Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 17-9-1907

    
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.