Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Kentekenregistraties waar foto's aan zijn toegevoegd

(NB: de laatste toevoegingen staan bovenaan.)

B-23011: N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Heerenveen. Afgegeven: 18-2-1937 (Duplicaat 29 mei 1945. Duplicaat 8 oktober 1940)

B-31780: Symen Hofstra, Vlieland (Dorpsstraat 168). Afgegeven: 2-6-1947

B-31780: Symen Hofstra, Vlieland (Dorpsstraat 168). Afgegeven: 2-6-1947
B-30251: Sybren de Jong, Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd (no. B23). Afgegeven: 5-8-1946

B-24335: Jacob Jan Kolk, Wolvega, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 26-4-1938

B-34661: Johannes Antonie Brons, Leeuwarden (Spanjaardslaan 170a). Afgegeven: 21-10-1948

B-36104: Sjoerd Rintjes Sipma, Engwierum, gemeente Oostdongeradeel (no. D66). Afgegeven: 27-5-1949

B-38050: Age van der Heide, Opeinde, gemeente Smallingerland (Kanaalweg 33). Afgegeven: 9-12-1949

B-3665: R. Jollema, Makkum, gemeente Wonseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-7556: Pieter Willem Postma, Buitenpost, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 25-4-1924


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.