Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


174

  • 174: Nauta & Co., Z. Middelkoop, Leeuwarden. Lengte x breedte: 2.36 x 1.25, benzine. Afgegeven op: 05-04-1900.

Het rijksnummer 174 is op 5 april 1900 aan Nauta uitgereikt. In de Leeuwarder Courant van die dag vind ik deze advertentie, waarin wordt gemeld dat een Benz motorrijtuig voor drie personen te bezichtigen is.

[Bron: Ewolt Wolters]De eerste eigenaar van een auto in Friesland was waarschijnlijk Zeger Middelkoop (1858-1913), ontvanger der registratie (voor de gemeentelijke akten en domeinen) en radicaal gemeenteraadslid te Leeuwarden. Op vrijdag 5 april 1900 werd het rijksnummer 174 toegekend aan Nauta en Co., Z. Middelkoop te Leeuwarden. De aanvraag was ingediend op 27 februari. Kennelijk heeft rijwielhandelaar Sjoerd Nauta dit nummer voor Zeger Middelkoop aangevraagd. Het kan ook zijn dat Middelkoop zakelijk betrokken was bij de firma Nauta & Co. Op 5 en 9 april adverteerde Nauta in de Leeuwarder Courant dat op vrijdag (12 april dus) een Benz Motorrijtuig voor “Cliëntéle en verdere belangstellenden” te bezichtigen en te beproeven was in zijn magazijn tegenover de Harmonie. Ruim een maand eerder, op 24 februari , maakten Nauta en Middelkoop al een rit met de automobiel. Die verliep niet helemaal naar wens. Op de straatweg bij Rauwerd, ter hoogte van de door Otte R. Sijbrandij bewoonde en bij Jongemastate behorende boerderij (nu Snitserdyk 6, Raerd), raakte de auto met Middelkoop aan de stuurstang in de sloot. Het liep nog vrij goed af. De heren mochten bij boer Sijbrandij hun kleding weer “restaureren” waarna ze “op het zelfde rijtuig” terugkeerden naar Leeuwarden. De Benz bleef niet lang in het bezit van Middelkooop c.q. Nauta. Al na een half jaar verkocht Nauta de automobiel. Op 1 september 1900 werd de 2,75 PK Benz met vergunning 174 geregistreerd op naam van A. Dengerink (tabaksfabrikant) en J. Uit den Boogaard (rijwielhandelaar) te Zwolle. In april 1904 werd de auto, opnieuw incl. verguning, doorverkocht aan Th. Verhoeven in Utrecht. In de lijst met “Volgnummers der vergunningen voor het berijden van rijkswegen” op de Conam website staan merk, afmetingen, gewicht en het aantal PK’s vermeld. In de advertentie van Nauta valt te lezen dat het een motorrijtuig voor drie personen was. Daarmee kan vastgesteld worden dat het een Benz van het type Comfortable betreft dat van 1897 t/m 1902 gefabriceerd werd.

Het Grouwster Nieuws- en advertentieblad berichtte over het incident te Rauwerd in zijn editie van 3 maart 1900 in twee artikelen:

Roordahuizum.
De heeren Middelkoop, Nauta e.a. snorden hier Zondagmiddag op een automobiel voorbij. Nabij den Rauwerderopweg , toen de heer M. het „roer van staat” overnam en het „full speed” ging maakte het voertuig van zijne berijders amphibiën. Alles liep met vaart van een bliksemtrein de moddersloot in. De berijders kwamen er met een nat pak, droge zeilboksen enz. af. ’s Avonds retour op het zelfde rijtuig.

Uit de Provincie
(….)De arbeiders in die environs zullen met dit voornemen wel meer ingenomen zijn dan eenige heeren uit Leeuwarden, die dezer dagen een ritje per automobiel gingen maken met hun nat pak dat zij ter hoogte van ˷Jongema-State”, nabij Rauwerd behaalden doordat de automobiel kantelde en in een bermsloot terecht kwam. Gelukkig voor de ˷stêdsjers dat se ‘er mei in wiet krouske of kamen”. (….)

De Leeuwarder Courant kwam al op 27 februari met een berichtje over het ongeval:

Rauwerd 25 Febr. Eenige heeren uit Leeuwarden geraakten gisteren bij ˷Jongema-State” met een automobiel te water. Het ongeval liep zeer gunstig af,doordat de machine tusschen de boomen door de richting naar de bermsloot nam. De inzittenden hadden slechts hunne kleederen te restaureren, waarvoor hun door de landbouwer O.S. gelegenheid werd gegeven.

[Bron: Jac. Stienstra, Beetstersweach]

(foto: 3. Bron: )


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alln foto's met een leesbaar kenteken worden op de site geplaatst.
  • Heeft u meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres boven uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.