Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Zonder wegen geen verkeer

De opkomst van het gemotoriseerde verkeer was van grote invloed op de wegenaanleg. In Friesland werd pas na 1900 serieus werk gemaakt van de aanleg van nieuwe wegen en de verbetering van de bestaande. Het vervoer over water was immers altijd het belangrijkst geweest.
De meeste wegen die er waren, waren geschikt voor de mens te voet en voor paard en wagen. Tenminste in de zomermaanden, want in de natte en winterse jaargetijden konden ze veranderen in onbegaanbare blubberwegen of zelfs geheel onder water komen te staan.

De (motor)fiets en de auto stelden andere eisen aan de weg. Met het toenemen van deze vervoermiddelen werd ook steeds meer aan deze wensen tegemoet gekomen. De zand-, kei- en steenslagwegen maakten langzaamaan plaats voor klinker-, beton- en asfaltwegen. Dat vergde echter wel een andere werkwijze, tenminste wat de laatste twee betreft. Het handwerk bleef bestaan, maar vrachtwagens, asfaltinstallaties en walsen werden onontbeerlijk.

Eén van de oudste Friese wegenbouwbedrijven, de firma Van Drooge uit Harlingen, richtte zich in de tweede helft van de jaren ’20 in eerste instantie op het onderhoud van wegen. Onder leiding van o.a. Dirk van Drooge werd het bedrijf in 1930 omgedoopt tot de Noord-Nederlandsche Wegenbouw Maatschappij (NNWM). Dirk’s kleinzoon Ab woont momenteel in Haren en bewaart nu nog een deel van het oude bedrijfsarchief. Als geen ander kent Ab van Drooge de historie van het bedrijf:
‘In de jaren ’30 werden er door de NNWM tal van projecten uitgevoerd, in Friesland, maar vooral ook daarbuiten tot in Noord-Brabant en Zeeland toe. Asfalt was inmiddels de meest populaire wegbedekking geworden. Om met de tijd mee te gaan werden in 1935 twee asfaltinstallaties besteld. Naast de beide genoemde installaties werden er een nieuwe wals, een vrachtwagen, keten en woonwagens en andere apparatuur aangeschaft. In totaal was er een bedrag van ruim f 43.000 mee gemoeid, voor die tijd een enorme investering.
De eerste weg die het bedrijf zou asfalteren lag tussen Bolsward en Workum.’

Wals van de firma Van Drooge aan het werk.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.