Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Oude Brandweerwagen met Rijke Historie.

Andries Bremer, oud brandweeman van de blusgroep Buitenpost moet een gelukkig man zijn geweest op zaterdagdag 29 augustus 2009. Misschien dat Andries altijd wel een gelukkig mens is geweest maar vandaag was het een bijzondere dag omdat hij de Studebaker Brandweer Oldtimer na een grondige restauratie eindelijk aan het publiek in Buitenpost kon tonen. Zichtbaar gewoon, maar van binnen vast wel een beetje trots, werd de brandweer auto met Andries aan het stuur behoedzaam naar buiten gereden.

De historie.

 De Studebaker werd in 1933 aangeschaft door de gemeente Achtkarspelen en was in gebruik als dienstauto van de toenmalige Burgemeester Pier Eringa. Van 23 oktober 1917 tot en met 3 oktober 1945 was Eringa eerste burger van Achtkarspelen. In de oorlogsjaren werd hij uit zijn functie ontheven door de Duitsers. Ook werd de brandweerauto van het korps Buitenpost door de bezetters gevorderd. Van deze wagen is nooit meer wat terug gezien. Voor de Studebaker hadden de Duitsers  geen belangstelling omdat deze te klein was.

Omdat tijdens de bezettingsjaren de gemeente geen burgemeester had werd de dienstauto, de Studebaker, in 1942 omgebouwd tot brandweerauto. Dit werd gedaan bij de autospuitfabriek van van Bergen te Heiligerlee. Tot 1947 heeft het voertuig dienst gedaan bij het korps Buitenpost.
Daarna werd de Studebaker geplaatst bij het korps Drogeham in diezelfde gemeente. Het voertuig was daar in gebruik tot 1962. Door diverse gebreken bleek de Studebaker niet meer betrouwbaar en werd verkocht.

Begin jaren 90 van de twinstigste eeuw werd de Studebaker (type President) bij toeval terug gevonden bij de “Dommelsch  Bierbrouwerij” in Dommelen (Oost-Brabant). De directeur van dit bedrijf, de heer Snieders, was van plan om de Studebaker te restaureren om daarna dienst te laten doen als bedrijfsbrandweer. De technische dienst van de brouwerij vroeg daarbij de gemeente Achtkarspelen om informatie over dit voertuig. Hierbij werd de groep Buitenpost geinformeerd en gingen de bellen rinkelen.Een aantal leden van de groep zijn toen op bezoek gegaan bij de Brouwerij om de wagen te inspecteren. Deze was nagenoeg nog in de oude staat en het gemeentewapen van Achtkarspelen zat nog op de deuren.
Korte tijd later kwam de groep met directeur Snieders overeen dat de Studebaker terug zou gaan naar Buitenpost.

Grondige restauratie.

Vanaf 1990 werd, alhoewel niet regelmatig, aan de wagen gewerkt. De voorbouwpomp en de achter opbouw waren er in 1990 niet meer bij en moesten dus kompleet worden vernieuwd en vervangen. Dat is veel werk geweest want de ontbrekende onderdelen lagen niet voor het oprapen.
De laatste twee jaar is Andries, daarbij geholpen door brandweercollega’s en vrienden, wekelijks twee avonden per week bezig geweest om het voertuig gereed te krijgen. Hoewel de brandweerauto nu al een tijdje klaar is moest er nog worden gewacht op de motor, een 8 cilinder in lijn. Deze is geheel gereviseerd. Op de bumper prijkt tevens het vroegere provinciale kenteken B-8467.

Brandweermensen en oud brandweermensen uit Buitenpost hopen samen en onder leiding van Andries Bremer (56) de Oldtimer als vereniging “Studebaker Buitenpost” in stand te houden zodat ook voor de toekomstige liefhebbers van oude brandweervoertuigen deze bijzondere autospuit op evenementen te bewonderen zal kunnen zijn.

Anne de Boer.
augustus 2009

Zie kenteken B-8467

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.