Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


Dokter Van der Sande was de eerste.

‘Dokter Van der Sande was de eerste. Op ‘e nommerplaete hadde hi’j B 7 staon; dat wol zeggen dat hi’j de zeuvende auto van Frieslaand hadde. Mit zien allen weren we daor in Wolvege mar aorig wies mit. Frieslaand hadde elf steden en nog een stokmennig vlekken aachter de haand, en daor hadde me Wolvege, een ‘plakje oer de Tjonger’, as iene van de eersten een auto op ‘e diek. Vraog me niet naor et mark, ik zol ’t niet weten. Ik wete nog wel dat Taeke Rondhout de sjefeur was. Now ja, sjefeur is misschien wat hoge grepen, want Taeke het doe niet oolder as een jaor of dattien, veertien west en de dokter hadde him as hulpe anneumen om de auto te wasken en te poetsen. Veerder hadde Taeke nog de opdracht om op ‘e auto te passen as de dokter d’r mit onderwegens was bi’j et bezuken van de patiënten. Dat was neudig, want die auto van Van der Sande hadde en kwaol waor destieds meer auto’s last van hadden: et was een heidense toer om de moter an et lopen te kriegen. Ze mossen him anslingeren en as hi’j dan nao een hoop gemattel leup, leut de dokter him deurlopen as hi’j argens wezen mos en dan mos Taeke op ‘e auto passen.
Ien keer is dat reer mislopen. De auto ston doe mit dri’jende moter veur de boereplaets van Blauwhof in de Van Harenstraote en Taeke ston d’r een betien wieselik bi’j te kieken, want d’r ston, krek as altied, weer een protte volk om de auto henne. Doe schient d’r iene an de grote handel van de koppeling zeten te hebben, want inienend gong de auto in gang. Staorigan ree hi’j vot in de eerste versnelling en Taeke zag gien kaans him tegen te holen. Veer het de loslopende auto et niet brocht. De woning van Hendrik Veenstra - Hendrik Kiepien, wodde d’r zegd - hul him tegen. Et was even boem-bats en doe laggen de zunneblienen van Hendrik op ‘e auto en de auto ston stille. Waor et volk bi’j ston gaf de dokter Taeke een beste uutbraander en veerder wodde d’r niet meer over praot. Een half ure laeter het voerman Pieter Wapstra mit zien peerd de auto votsleept.’

Bron: Fokke van Lute op 'e tekst over Aant Heida, Jan van Schoot en Johannes Wardenier door Fokke Middendorp (Oosterwolde 1995), pp. 40-41.
Aanvraagnummer bij Tresoar: C 46809 bis (uitleenbaar) en C 46809 (ter inzage)

N.B. Het geheugen van Jan Nicolaas Franciscus van Schoot (1904-1995) heeft hem hier blijkbaar even in de steek gelaten. Het nr. B-7 heeft nooit op naam van Van der Sande gestaan!

Klik hier voor inschrijving van de heer Van der Sande (B-14) in het register.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.