Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Waaxens (1)
Waaxens, gemeente Hennaarderadeel (7)
Waaxens, gemeente Westdongeradeel (3)
Wanswerd aan de Streek, gemeente Ferwerderadeel (15)
Wanswerd, gemeente Ferwerderadeel (37)
War o.d. Franeker (2)
Warfstermolen, gemeente Kollumerland c.a. (36)
Warga, gemeente Idaarderadeel (146)
Warns, gemeente Hemelumer Oldeferd (104)
Warstiens, gemeente Idaarderadeel (2)
Wartena, gemeente Idaarderadeel (63)
Weidum, gemeente Baarderadeel (51)
Welsrijp, gemeente Hennaarderadeel (37)
West-Terschelling (20)
Westergeest, gemeente Kollumerland c.a. (45)
Westermeer, gemeente Haskerland (25)
Westernijkerk, gemeente Ferwerderadeel (29)
Westhem, gemeente Wymbritseradeel (43)
Westhoek o/d St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt (1)
Weststellingwerf (1)
Wetzens, gemeente Oostdongeradeel (7)
Wier, gemeente Menaldumadeel (29)
Wierum, gemeente Westdongeradeel (60)
Wieuwerd, gemeente Baarderadeel (20)
Wijckel, gemeente Gaasterland (63)
Wijnaldum, gemeente Barradeel (51)
Wijngaarden (1)
Wijnjeterp, gemeente Opsterland (121)
Wijns, gemeente Tietjerksteradeel (14)
Wijtgaard, gemeente Leeuwarden (17)
Wijtgaard, gemeente Leeuwarderadeel (42)
Winsum, gemeente Baarderadeel (70)
Wirdum, gemeente Leeuwarden (29)
Wirdum, gemeente Leeuwarderadeel (124)
Witmarsum, gemeente Wonseradeel (244)
Wolsum, gemeente Wymbritseradeel (31)
Wolvega, gemeente Weststellingwerf (666)
Wommels, gemeente Hennaarderadeel (158)
Wons, gemeente Wonseradeel (44)
Wonserveeren, onder Makkum, gemeente Wonseradeel (1)
Workum (392)
Wouddijk, gemeente Kollumerland c.a. (7)
Woudsend, gemeente Wymbritseradeel (127)
Wouterswoude, gemeente Dantumadeel (57)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.