Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Teerns, gemeente Leeuwarden (4)
Teerns, gemeente Leeuwarderadeel (4)
Ter Idzard, gemeente Weststellingwerf (15)
Terband, gemeente AEngwirden (49)
Terhorne, gemeente Utingeradeel (53)
Terkaple, gemeente Utingeradeel (19)
Ternaard, gemeente Westdongeradeel (158)
Teroele, gemeente Doniawerstal (5)
Terschelling (70)
Terwispel, gemeente Opsterland (131)
Terzool, gemeente Rauwerderhem (39)
Terzoolstersluis, gemeente Rauwerderhem (1)
Tibma, gemeente Oostdongeradeel (1)
Tieke, gemeente Smallingerland (6)
Tietjerk, gemeente Tietjerksteradeel (47)
Tijnje, gemeente Opsterland (157)
Tirns, gemeente Wymbritseradeel (29)
Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel (4)
Tjalleberd, gemeente AEngwirden (67)
Tjerkgaast, gemeente Doniawerstal (24)
Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel (55)
Triemen, gemeente Kollumerland c.a. (19)
Tritsum onder Tzum, gemeente Franekeradeel (1)
Tronde, gemeente Ooststellingwerf (1)
Twijzel, gemeente Achtkarspelen (116)
Twijzelerheide, gemeente Achtkarspelen (58)
Tzum, gemeente Franekeradeel (97)
Tzummarum, gemeente Barradeel (202)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.