Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Schalsum, gemeente Franekeradeeel (1)
Schalsum, gemeente Franekeradeel (24)
Scharl, gemeente Hemelumer Oldeferd (7)
Scharnegoutum, gemeente Wymbritseradeel (87)
Scharsterbrug (29)
Scheen (1)
Schenkeschans, gemeente Leeuwarden (1)
Scherpenzeel, gemeente Weststellingwerf (95)
Schettens, gemeente Wonseradeel (32)
Schiermonnikoog (40)
Schillaard, gemeente Baarderadeel (1)
Schingen, gemeente Menaldumadeel (10)
Schoterland (1)
Schoteruiterdijken, gemeente Schoterland (3)
Schoterzijl, gemeente Schoterland (1)
Schraard, gemeente Wonseradeel (31)
Schrans (1)
Schuilenburg, gemeente Tietjerksteradeel (7)
Schurega, gemeente Schoterland (3)
Selmien (2)
Sexbierum, gemeente Barradeel (208)
Siegerswoude, gemeente Opsterland (118)
Sierwert (1)
Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem (36)
Sijbrandahuis, gemeente Dantumadeel (2)
Sint Johannesga, gemeente Schoterland (97)
Slappeterp, gemeente Menaldumadeel (18)
Sliedrecht, provincie Zuid-Holland (1)
Slijkenburg, gemeente Weststellingwerf (5)
Sloten (68)
Snakkerburen, gemeente Leeuwarden (3)
Sneek (1755)
Snikzwaag, gemeente Haskerland (12)
Soestdijk, gemeente Baarn (1)
Sondel, gemeente Gaasterland (37)
Sonnega, gemeente Weststellingwerf (18)
Sorremorre, gemeente Utingeradeel (2)
Spanga, gemeente Weststellingwerf (41)
Spannenburg, gemeente Doniawerstal (5)
Spannum, gemeente Hennaarderadeel (19)
Speers, gemeente Wymbritseradeel (3)
Spijk onder Hennaard, gemeente Hennaarderadeel (1)
St. Annaparochie, gemeente Het Bildt (449)
St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt (484)
St. Nicolaasga, gemeente Doniawerstal (156)
Stavoren (46)
Steggerda, gemeente Weststellingwerf (88)
Stiens, gemeente Leeuwarderadeel (281)
Stienser Oudland (1)
Stobbega (1)
Stobbega, gemeente Haskerland (6)
Stobbega, gemeente Schoterland (2)
Stobbegat, bij Heerenveen (6)
Streek bij Dokkum (2)
Stroobos, gemeente Achtkarspelen (27)
Suameer, gemeente Tietjerksteradeel (88)
Suawoude, gemeente Tietjerksteradeel (41)
Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen (300)
Surhuizum, gemeente Achtkarspelen (68)
Surhuizumerheide, gemeente Achtkarspelen (1)
Swichum, gemeente Leeuwarden (1)
Swichum, gemeente Leeuwarderadeel (2)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.