Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Oenkerk, gemeente Tietjerksteradeel (102)
Offingawier, gemeente Wymbritseradeel (22)
Oldeberkoop (1)
Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf (173)
Oldeboorn, gemeente Utingeradeel (187)
Oldegalileeën (1)
Oldeholtpade, gemeente Weststellingwerf (48)
Oldeholtwolde, gemeente Weststellingwerf (14)
Oldeklooster, gemeente Wonseradeel (4)
Oldelamer, gemeente Weststellingwerf (57)
Oldeouwer, gemeente Doniawerstal (14)
Oldetrijne, gemeente Weststellingwerf (30)
Olterterp, gemeente Opsterland (21)
Oosterbeintum, gemeente Ferwerderadeel (2)
Oosterbierum, gemeente Barradeel (80)
Oosterdijk (1)
Oosterend (2)
Oosterend, gemeente Hennaarderadeel (82)
Oosterend, gemeente Terschelling (2)
Oosterlittens, gemeente Baarderadeel (74)
Oostermeer, gemeente Tietjerksteradeel (106)
Oosternijkerk, gemeente Oostdongeradeel (106)
Oosterwierum, gemeente Baarderadeel (39)
Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf (416)
Oosterzee, gemeente Lemsterland (188)
Oosthem, gemeente Wymbritseradeel (39)
Oostmahorn, gemeente Oostdongeradeel (19)
Oostrum, gemeente Oostdongeradeel (18)
Opeinde, gemeente Smallingerland (76)
Oppenhuizen, gemeente Wymbritseradeel (55)
Opperkooten, gemeente Achtkarspelen (3)
Oranjewoud, gemeente Schoterland (149)
Osingahuizen, gemeente Wymbritseradeel (1)
Oud Beets (1)
Oude Horne (2)
Oude Leeg, onder Hallum, gemeente Ferwerderadeel (1)
Oude Leije, gemeente Het Bildt (32)
Oudebildtdijk, gemeente Het Bild (3)
Oudebildtdijk, gemeente Het Bildt (31)
Oudebildtzijl, gemeente Het Bildt (138)
Oudedijk, gemeente Oostdongeradeel (1)
Oudega (4)
Oudega, gemeente Hemelumer Oldeferd (51)
Oudega, gemeente Smallingerland (73)
Oudega, gemeente Wymbritseradeel (48)
Oudehaske, gemeente Haskerland (103)
Oudehorne, gemeente Schoterland (110)
Oudemirdum, gemeente Gaasterland (110)
Oudeschoot, gemeente Schoterland (122)
Oudeschouw, gemeente Utingeradeel (1)
Oudeschouw, onder Akkrum, gemeente Utingeradeel (3)
Oudhorne, gemeente Schoterland (2)
Oudkerk, gemeente Tietjerksteradeel (74)
Oudwaard (1)
Oudwoude, gemeente Kollumeland c.a. (1)
Oudwoude, gemeente Kollumerland c.a. (82)
Ouwster Nijega, gemeente Doniawerstal (4)
Ouwsterhaule, gemeente Doniawerstal (22)
Ozingahuizen (8)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.