Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Kampen, gemeente Wonseradeel (1)
Katlijk, gemeente Schoterland (47)
Kiesterzijl, onder Franeker (6)
Kimswerd, gemeente Wonseradeel (76)
Kingmatille (1)
Kleinegeest, onder Tietjerk, gemeente Tietjerksteradeel (1)
Klooster a/d Morra (1)
Klooster Anjum, gemeente Menaldumadeel (6)
Klooster Lidlum, gemeente Barradeel (9)
Knijpe, gemeente Schoterland (19)
Kolderwolde, gemeente Hemelumer Oldeferd (16)
Kollum, gemeente Kollumerland c.a. (301)
Kollumeroudzijl, gemeente Kollumerland c.a. (2)
Kollumerpomp, gemeente Kollumerland c.a. (67)
Kollumerverlaat, gemeente Kollumerland c.a. (1)
Kollumerzwaag, gemeente Kollumerland c.a. (66)
Kooi, bij Joure, gemeente Haskerland (6)
Kooten, gemeente Achtkarspelen (62)
Kootstermolen, gemeente Achtkarspelen (2)
Kootstertille, gemeente Achtkarspelen (31)
Kornwerderzand, gemeente Wonseradeel (9)
Kortehemmen, gemeente Smallingerland (15)
Kortezwaag, gemeente Opsterland (104)
Kortwoude, onder Surhuizum, gemeente Achtkarspelen (1)
Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd (149)
Koudumerwiske (1)
Kubaard, gemeente Hennaarderadeel (47)
Kuikhorne, gemeente Dantumadeel (3)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.