Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Hallum, gemeente Ferwerderadeel (257)
Hallumerhoek, gemeente Ferwerderadeel (8)
Hantum, gemeente Westdongeradeel (49)
Hantumeruitburen, gemeente Westdongeradeel (6)
Hantumhuizen, gemeente Westdongeradeel (28)
Hardegarijp, gemeente Tietjerksteradeel (143)
Harich, gemeente Gaasterland (57)
Harkema Opeinde, gemeente Achtkarspelen (82)
Harlingen (941)
Harlingen, thans Finkum, gemeente Leeuwarderadeel (1)
Hartwerd, gemeente Wonseradeel (16)
Haskerdijken, gemeente Haskerland (52)
Haskerhorne, gemeente Haskerland (26)
Haule, gemeente Ooststellingwerf (55)
Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf (315)
Heeg, gemeente Wymbritseradeel (162)
Heerenveen (1087)
Heerenveen, gemeente AEngwirden (3)
Heerenveen, gemeente Haskerland (6)
Heerenveen, gemeente Schoterland (287)
Hemelum, gemeente Hemelumer Oldeferd (54)
Hempens, gemeente Leeuwarden (1)
Hempens, gemeente Leeuwarderadeel (9)
Hemrik, gemeente Opsterland (58)
Hennaard, gemeente Henaarderadeel (1)
Hennaard, gemeente Hennaarderadeel (9)
Henshuizen (1)
Herbaijum, gemeente Franekeradeel (19)
Heskampen o/d Ferwerd, gemeente Ferwerderadeel (1)
Het Heidenschap, gemeente Hemelumer Oldeferd (10)
Het Meer, gemeente Schoterland (55)
Het Witveen, gemeente Tietjerksteradeel (4)
Hiaure, gemeente Westdongeradeel (5)
Hichtum, gemeente Wonseradeel (6)
Hidaard, gemeente Hennaarderadeel (12)
Hieslum, gemeente Wonseradeel (11)
Hijlaard, gemeente Baarderadeel (31)
Hijum, gemeente Leeuwarderadeel (38)
Hindeloopen (62)
Hitzum, gemeente Franekeradeel (26)
Hogebeintum, gemeente Ferwerderadeel (15)
Hollum, gemeente Ameland (57)
Holwerd, gemeente Westdongeradeel (253)
Hommerts, gemeente Wymbritseradeel (40)
Hooidam, gemeente Smallingerland (1)
Hoorn, gemeente Terschelling (2)
Hoornsterzwaag, gemeente Schoterland (76)
Houtigehage, gemeente Smallingerland (56)
Huins, gemeente Baarderadeel (15)
Huizum, gemeente Leeuwarden (65)
Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (680)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.