Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Ferwerd, gemeente Ferwerderadeel (170)
Ferwoude, gemeente Wonseradeel (38)
Finkega, gemeente Weststellingwerf (1)
Finkum, gemeente Leeuwarderadeel (27)
Firdgum, gemeente Barradeel (15)
Fochteloo, gemeente Ooststellingwerf (42)
Folgeren, gemeente Smallingerland (2)
Follega, gemeente Lemsterland (38)
Folsgare, gemeente Wymbritseradeel (25)
Formerum, gemeente Terschelling (5)
Foudgum, gemeente Westdongeradeel (12)
Franeker (995)
Franeker (oorspronkelijk Hijlaard, gemeente Baarderadeel) (1)
Franeker, p.a. P. Coopmans (1)
Friens, gemeente Idaarderadeel (9)
Friesch Stroobos, gemeente Achtkarspelen (1)
Frieschepalen, gemeente Opsterland (22)
Fritzum, gemeente Franekeradeel (2)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.