Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Dantumawoude, gemeente Dantumadeel (88)
De Blesse, gemeente Weststellingwerf (17)
De Bud, onder Heeg, gemeente Wymbritseradeel (1)
De Hoeve, gemeente Weststellingwerf (16)
De Knijpe, gemeente Schoterland (4)
De Streek bij Dokkum (1)
De Tibben, gemeente Oostdongeradeel (1)
De Valom, gemeente Dantumadeel (3)
De Veenhof, onder Boornbergum, gemeente Smallingerland (1)
De Veenhoop, gemeente Smallingerland (7)
De Wilgen, gemeente Smallingerland (5)
De Wilp (1)
Dedgum, gemeente Wonseradeel (16)
Deersum, gemeente Rauwerderhem (35)
Deinum, gemeente Menaldumadeel (45)
Delfstrahuizen, gemeente Schoterland (60)
Den Haag (4)
Den Haag (CBR) verblijvende te Dockum woonwagenkamp (1)
Dijken, bij Woudsend, gemeente Wymbritseradeel (1)
Dijken, gemeente Doniawerstal (11)
Dijken, gemeente Wymbritseradeel (1)
Dijkshorne, gemeente Oostdongeradeel (2)
Dijksterburen, gemeente Wonseradeel (1)
Dijksterburen, onder Kimswerd, gemeente Wonseradeel (1)
Dijksterhuizen, onder Beetgum, gemeente Menaldumadeel (1)
Dokkum (864)
Dokkumer Nieuwezijlen (6)
Dongjum, gemeente Franekeradeel (35)
Doniaga, gemeente Doniawerstal (23)
Donkerbroek, gemeente Oosstellingwerf (1)
Donkerbroek, gemeente Ooststellingwerf (171)
Draaisterhuizen, gemeente Wymbritseradeel (4)
Drachster Compagnie, gemeente Smallingerland (53)
Drachten, gemeente Smallingerland (1008)
Drachtstercompagnie, gemeente Smallingerland (24)
Driesum, gemeente Dantumadeel (89)
Drogeham, gemeente Achtkarspelen (84)
Dronrijp, gemeente Menaldumadeel (222)
Duurswoude, gemeente Opsterland (46)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.