Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


B-41217 is het hoogste uitgegeven nummer] (1)
Baard, gemeente Baarderadeel (24)
Baijum, gemeente Hennaarderadeel (10)
Bakhuizen, gemeente Gaasterland (73)
Bakkeveen, gemeente Opsterland (96)
Balk, gemeente Gaasterland (262)
Ballum, gemeente Ameland (10)
Bantega, gemeente Lemsterland (33)
Barrehuis onder Wirdum (1)
Bartlehiem, gemeente Ferwerderadeel (13)
Beers, gemeente Baarderadeel (12)
Beetgum, gemeente Menaldumadeel (99)
Beetgumermolen, gemeente Menaldumadeel (99)
Beets, gemeente Opsterland (76)
Beetsterzwaag, gemeente Opsterland (193)
Beneden Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf (1)
Benedenknijpe, gemeente Schoterland (46)
Berghuizen (1)
Bergum, gemeente Tietjerksteradeel (306)
Bergumerdam, gemeente Tietjerksteradeel (5)
Bergumerheide, gemeente Tietjerksteradeel (15)
Berlikum, gemeente Menaldumadeel (246)
Betterwird, gemeente Westdongeradeel (22)
Bird, gemeente Wymbritseradeel (1)
Bird, onder Grouw, gemeente Idaarderadeel (1)
Birdaard, gemeente Dantumadeel (69)
Blauwhuis, gemeente Wonseradeel (4)
Blauwhuis, gemeente Wymbritseradeel (25)
Blauwverlaat (1)
Blesdijke, gemeente Weststellingwerf (66)
Blesdijkeveld (1)
Blesse (11)
Blessum, gemeente Menaldumadeel (4)
Blija, gemeente Ferwerderadeel (81)
Boekelte (1)
Boekelte, gemeente Weststellingwerf (1)
Boekholt (1)
Boelenslaan, gemeente Achtkarspelen (56)
Boer, gemeente Franekeradeel (10)
Boijl, gemeente Weststellingwerf (59)
Bokkum o/d Akkrum (1)
Boksum, gemeente Menaldumadeel (33)
Bollingwier, gemeente Oostdongeradeel (1)
Bolsward (652)
Bontebok, gemeente Schoterland (8)
Boornbergum, gemeente Smallingerland (127)
Boornzwaag, gemeente Doniawerstal (7)
Bornwird, gemeente Westdongeradeel (8)
Bovenknijpe, gemeente Schoterland (33)
Bozum, gemeente Baarderadeel (55)
Brantgum, gemeente Westdongeradeel (21)
Breezand, gemeente Wonseradeel (11)
Breezanddijk (1)
Brekkenpolder, gemeente Lemsterland (2)
Brekkenpolder, onder Lemmer, gemeente Lemsterland (2)
Britsum, gemeente Leeuwarderadeel (52)
Britswerd, gemeente Baarderadeel (12)
Broek, gemeente Dantumadeel (7)
Broek, gemeente Doniawerstal (19)
Broek, onder Akkerwoude, gemeente Dantumadeel (10)
Brongerga (2)
Buitenpost, gemeente Achtkarspelen (286)
Buren, gemeente Ameland (5)
Burgwerd, gemeente Wonseradeel (37)
Burum, gemeente Kollumerland c.a. (85)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.