Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Aalsum, gemeente Oostdongeradeel (55)
Abbega, gemeente Wymbritseradeel (22)
Abbegaster Rijge (1)
Abbingawier (1)
Achlum, gemeente Franekeradeel (84)
Aegum, gemeente Idaarderadeel (4)
Akkerwoude, gemeente Dantumadeel (106)
Akkrum, gemeente Utingeradeel (301)
Akmarijp, gemeente Utingeradeel (23)
Allardsoog, onder Bakkeveen, gemeente Opsterland (1)
Allingawier, gemeente Wonseradeel (12)
Almenum, gemeente Barradeel (23)
Ameland (1)
Anjum, gemeente Oostdongeradeel (138)
Appelscha, gemeente Ooststellingwerf (311)
Arum, gemeente Wonseradeel (121)
Augsbuurt, gemeente Kollumerland c.a. (11)
Augustinusga, gemeente Achtkarspelen (96)


Klik op de plaatsnaam om de inschrijvingen te bekijken. Het cijfer tussen haakjes achter de plaatsnaam geeft het totaal aantal gevonden inschrijvingen weer.
Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.