Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-9971

  • Aaltje Kielstra, Drachten, gemeente Smallingerland (Zuid ). Afgegeven: 3-3-1926 (Duplicaat 12 februari 1930, overgeschreven 26 september 1930)
  • Aaltje Kielstra, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 12-2-1930 (Duplicaat. Overgeschreven 26 september 1930)
  • Harmen Kielstra, Drachten, gemeente Smallingerland (Zuid ). Afgegeven: 26-9-1930 (Overgeschreven)

Als ik na een flinke rit in Drachten aankom en het grindpad naast het woonhuis met garage van Kielstra's Autobedrijf oprij, dan komt de baas al achterom op me toelopen: „Morgen, goeie reis gehad? Hier heb je vast een aansteker, staat m'n telefoonnummer op als je me nog eens moet bellen". Op die mechanische lucifersdoos staat nog wat anders en dat is de reden van mijn komst: de Kielstra 446. De kleine zwart-wit afbeelding staat in geen enkele verhouding met de kolos die later uit de garage wordt gereden. Enig in zijn soort en met een curieuze, inmiddels 33 jaar geleden begonnen voorgeschiedenis.
In de Autokampioen stond in die dagen, midden 50' er jaren, een advertentie waarin een Brabantse arts een autobouwer zocht die iets speciaals kon maken. Dokter had twee auto's, waarvan één voor het ruige werk bij patiëntenbezoek in het Brabantse boerenland en een Chrysler voor 'normaal verkeer'. Is er iemand die van deze twee auto's, de Jeep CJ3A en de Chrysler, één voertuig kan maken met open dak? Aardige vraag en Kielstra toog naar het zuiden om te vertellen dat hij wel zin in die klus had. Wat gaat dat kosten? Moeilijke vraag. Een carrosseriebouwer vroeg voor een tamelijk kaal koetswerkje, waar Kielstra nog het nodige aan moest plakken ongeveer tien mille. Dokter liet niet veel meer van zich horen en Kielstra dacht: dan bouw ik hem voor mezelf. Dat duurde twee jaar.
Toen stond de auto daar in al zijn unieke glorie, goedgekeurd en wel. In staat om elk type weer te hebben. Het typenummer 446 staat voor 4-wielaandrijving op vier wielen en een zescilindermotor. Met forse banden van 175/70 en een eindreductie van 10:41 komt deze 4WD cabriolet niet gauw voor een onoplosbaar klusje te staan. „Heb met dat ding bussen, vrachtwagens, melkauto's en dergelijke uit de modder getrokken. Een keer ging het een beetje mis onderweg en we hebben toen achter een deukje opgelopen. Verder ziet hij er nog prima uit, natuurlijk wel eens overgelakt, maar buiten olie en banden weinig onderhoud aan gehad", zegt de bouwer. Hij heeft met de Kielstra 446 al de nodige publiciteit gehad en een keer op een tentoonstelling in het Autotron gestaan onder de noemer Wondermobielen.
Het bouwen van de auto zelf mag je toch best met ontzag tegemoet treden.Kielstra doet er flegmatiek Fries over. Op de vraag hoe alles zo pas werd gekregen, bijvoorbeeld deuren laten aansluiten links en rechts: „Gewoon mallen maken en dan de boel eromheen vouwen". Koeling is zeker moeilijk door de tamelijk dichte ombouw van de motor? „Neuhh, valt wel mee. D'r gaat zowat een melkbus water in, die wordt niet zo warm".

(fotonr: 4892. Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 17 juni 1986)

trefwoorden bij foto 4892 toevoegen

Ut in artikel fân Froukje Annema (ik tink út 1988) yn Frysk en Frij oer H.S. Kielstra fan de Boargemaster Wuitewei yn Drachten:

Wat Kielstra noch wol hat, dat is dy prachtige krêmkleurige Cabriolet, dêr't er yn 1953 mei begûn te bouwen en dy't nei twa jier klear wie. No kin net alles sels boud wurde úteraard. De motor bygelyks, dy komt earne oars út. Yn dy wein sit in seissilinder Stûdebaker-Championmotor. It is in romme brede wein mei keunstlearen beklaaiing en hout oan 'e binnekant fan 'e doarren. De wein hat in linnen kape en jout rom plak oan fjouwer persoanen. Kielstra: "It utprakkesearjen fan hoe't it allegear krekt moat kostet noch de measte tiid. Ik mocht net heger útkomme as 1.50 meter en net langer as 5 meter. Om der dan safolle rommel ûnder te gûcheljen en dan ek noch rojaal plak te hâlden foar fjouwer man, dat falt net ta. Mei it sjassy hipt it ek hiel nau. It omklaaien fan 'e banken en it
meitsjen fan 'e kape haw ik útbestege. Yn '55 hie ik him klear en koe ik dermei ride. Ik ryd der noch mei. Der stiet no sa'n 300.000 op 'e teller. Ik tink dat der noch wol tritich jier mei riden wurde kin, al sil de motor it salang, net úthalde. Ik brûk him as sleepwein; der kin sa'n tweintich ton efter. Yn dy winter mei dy bergen snie haw ik mei de molkwein derefter bûtenut west. Hy lit it noait sitte. Wy hawwe der ek wol mei op fakânsje west, efter Kassel yn Dútslan. Doe hawwe wy de Nürburgring ek riden, mar dêr sitte gemiene bochten yn en dêr is myn wein fan fiif meter no net daliks ideaal foar. Hy hat ek al ris in moanne as trije yn it Autotron te Drunen stien, as ien fan 'e útstâlde "Wondermobielen" . Oaren hawwe my wol ris frege om ek foar harren sa'n auto te meitsjen. Dat haw ik net dien. Wol ferbouwe, ynkoartsje, langer meitsje en soksoarte fan dingen. Oant in jier as wat ferlyn ta ried ik altyd mei Sinteklaas, as dy nei de skoallen ta gong. It tilde dan soms op fan 'e Sinteklazen, mar neffens de bern hie ik de echte yn myn moaie iepen wein. Wat hawwe wy doe in soad wille hân. Ik ried net allinne yn Drachten mei Sinteklaas, mar ek yn De Rottefalle en yn Aldegea. Ek haw ik, mei in optocht, der wol in fersierde wein efter han fan in skoalle hjir yn Drachten. En ik haw der wol bussen, frachtweinen en molkauto's mei út 'e modder lutsen. Hy wie oeral gaadlik ta. De lju kenne de wein hjir sa stadichoan wol, mar op 'e grutte dyk sit noch wol ris immen dwers efter it stjoer! De auto moat fansels wol alle jierren foar de APK-keuring, mar dêr komt er altyd troch. Ik hie der doedestiids gjin oktroai op oanfrege, mar dat hoegde ek net, want nimmen kriget it yn 'e holle om soks nei te meitsjen."

(fotonr: 1498. Bron: Jac. Stienstra, Beetstersweach)
Trefwoorden - cabriolet - Drachten - eigenbouw - Sinterklaas
trefwoorden bij foto 1498 toevoegen


https://www.onlineveilingmeester.nl/en/auctions/2389/lots/5-quot;kielstra-quot;-eigenbouw-446

(04-01-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.