Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-9646

  • Sytze Groen, Moddergat, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 22-10-1925

DE AANRIJDING TUSSCHEN TRAM EN AUTO OP DE MARSSUMERSTRAATWEG Een foto van de geheel vernielde auto, zooals zij door de tram aan den kant van den weg werd geslingerd. Het mag een wonder heeten, dat de zeven inzittenden er zonder ernstige kwetsuren af kwamen.

Gistermiddag te twintig over twee is een luxe-auto uit Harlingen door de tram, die eveneens uit deze richting kwam, nabij den overweg op den Marssumerstraatweg aangereden. De zes passagiers en de chauffeur bekwamen geen ernstige verwondingen, ofschoon de auto finaal is gekraakt. Een goederenwagen liep uit de rails. De tram had ruim een kwartier vertraging. Om halftwee was een zestal Zuiderzeewerkers, met name W. Mans, H. Dijkstra, R. Mans uit Paesens,J. Jongedijk, G. Basteleur uit Moddergat en de chauffeur S. Groen uit Moddergat, uit Harlingen vertrokken. De mannen kwamen van de Zuiderzeewerken en waren op weg naar huis. Ongeveer twintig minuten over 2 was men op den Marssumerstraatweg, waar de tramrails dwars over den weg liggen. Uit dezelfde richting kwam op dat oogenblik ook de tram uit Arum, die 14.27 in Leeuwarden moet arriveeren. Door een aantal voor hem rijdende auto's schijnt de chauffeur slecht zicht op den weg te hebben gehad. Hij meende althans nog wel voor de tram te kunnen passeeren. Deze gevaarlijke manoeuvre is mislukt, de tram greep het achterste gedeelte van de auto, die daarop tusschen een boom en den tram wagen bekneld raakte. Zij werd een slag omgedraaid en is door de tram in elkaar gereden. Letterlijk niets van de auto bleef heel. Het mag een wonder heeten, dat de zeven inzittenden geen ernstige kwetsuren hebben bekomen. Zij werden uit de auto geslingerd en kwamen aan den kant van den weg op het tegelpad terecht. Een goederenwagen van de tram liep door de schok uit de rails, maar kon spoedig worden opgevijzeld. Van de inzittenden kreeg de 52-jarige S. Groen een schaafwond aan het been, de 58-jarige G. Basteleur een ontvelling aan het hoofd en de 66-jarige J. Jongendijk een kneuzing aan de enkel. De chauffeur van de auto, genummerd B 9646, is een slager uit Moddergat, die de genoemde Zuiderzeewerkers geregeld iedere vier weken afhaalt. De mannen werden in de woning van den doodgraver van het R.-K. kerkhof binnengebracht om daar van den schrik te bekomen; zij werden door Dr. Uffelie en dr. Bleeker verbonden. Naar men mededeelde, is de auto niet verzekerd. De chauffeur is naar Leeuwarden gegaan om een anderen wagen. De vernielde auto wordt door de firma Stellema te Dokkum weggehaald. De politie te Leeuwarden stelt een onderzoek in. Naar wij van bevoegde zijde vernemen is het waarschijnlijk dat de chauffeur zal worden vervolgd wegens 't veroorzaken van gevaar voor het verkeer door stoomvermogen. Machinist van de tram was W. v. d. V. alhier.

(fotonr: 4134. Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 27 september 1930)

trefwoorden bij foto 4134 toevoegen


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.