Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-90

  • Hinne Posthumus, Ureterp, gemeente Opsterland. Afgegeven: 24-2-1906

(fotonr: 67. Bron: Berend L. Hoeksma. Ureterp van verleden tot heden. 1991)
Trefwoorden - chauffeur - huisarts - personenauto
trefwoorden bij foto 67 toevoegen

Ik vond nog een oude foto van mijn overgrootvader maar met een andere auto. Helaas is het nummer niet te lezen, maar ik denk dat die hetzelfde is.

(fotonr: 1714. Bron: Jurjen Posthumus)
Trefwoorden - chauffeur - personenauto
trefwoorden bij foto 1714 toevoegen


Hinne (Jurjens) Posthumus (mijn Pake) geb. 05-08-1869 overl.15-11-1915, bezat de eerste auto in Ureterp. Hij was "smid", rijwielfabrikant en taxirijder, vooral met dokters uit Beetsterzwaag en Drachten. Schijnt ook goede autoreparateur geweest te zijn. Hij is tweemaal gehuwd, beide keren met de voedvrouw. Huwelijk 1 met Tietje Smit *30-12-1868 +28-12-1899. Hieruit 2 zoons Jurjen, van wie 1 bij geboorte is overleden. Huwelijk 2 met Augusta Pieterdina * 27-11-1873 te Hoogeveen + 26-01-1953. Hieruit 3 dochters, 1 jong overleden en 3 zoons. Als rijwielfabrikant vooral bekend als vervaardiger van tandems. Na zijn vroege overlijden heeft zijn weduwe de zaak voortgezet, naast haar beroep als vroedvrouw met behulp van meesterknechten en huishoudster. Meesterknecht Jacob Meinsma heeft later de zaak, gevestigd Weibuorren (nu nr. 57), van haar overgenomen. Zie kenteken B-1787.

J. van der Harst (j.vd.harstureterp.com) (03-11-2006)


Ik vermoed dat de auto op foto 67 een Opel is, destijds al een tamelijk populair merk in ons land.

Fons Alkemade (fons-alkemadeplanet.nl) (26-11-2006)


De auto op de foto 67 is een Opel 5/12ps 1912. Tweezitter met torpedeo carrosserie met
achterin een zogenaamde dickey seat.

(24-12-2006)


Yn it boek "Drenten in beweging" (1982) fan J. Huizing stiet deselde foto (foto 67). Neffens it byskrift is yn 1921 it nûmer D2028 foar de Opel útjûn. De database fan it Drints Argyf jout oan op 29 juni. It nûmer kaam op namme fan Jan Vermeulen Jzn. oan de Schutstreek te Hoogeveeen. Itselde plak wêr as de widdo fan Hinne Postumus weikaam. Vermeulen wie manufakturier. De auto wie letter de bedriuwsauto fan Vermeulen en Co. Wolexport.

Jac. Stienstra (04-05-2007)


Ik heb geprobeerd om de auto op foto 1714 te identificeren en toen dit niet lukte, raad gevraagd bij een groep experts in Engeland. Hier is het antwoord van de toonaangevende expert Bozi Mohacek : Het spijt mij, dat ondanks het contacteren van een aantal deskundigen in diverse landen, zijn wij niet in staat om deze auto te identificeren. Deze auto lijkt van omstreeks 1904'6 te dateren, die in een latere periode door toevoeging van een Germaanse stijl carrosserie is voorzien. Conventionele type schutbord motorkap sluiting op een platform. Lijkt oilers op het dashboard te hebben waarvan de topjes net zichtbaar zijn? Grote gaslampen. De nieuwe kap lijkt de gehele bovenkant van de auto te omhullen te oordelen aan de grootte ervan en de klemmen op de carrosserie . (einde eerste deel)

A.R. van de Loo (10-12-2013)


(vervolg) De enkele rem hendel, waarschijnlijk het enigste herkenningspunt aan de auto. Deze auto blijft echter ook voor mij een mysterie en ik ben bang dat het moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn, deze te kraken. De auto lijkt te zijn samengesteld uit verschillende delen van verschillende periodes, waarschijnlijk (ten minste gedeeltelijk) zelf gemaakt of aangepast (de eigenaar was een smid, dat verklaart een hoop). De voorkant lijkt uiteraard veel ouder te zijn dan de (zeer korte) torpedo carrosserie. Heeft zeker een aantal Duitse kenmerken met zijn hoge verschijning (Duitsland lag nogal dichtbij natuurlijk). De hoek van de stuurkolom wijst inderdaad op een vroeg chassis, maar er zijn niet veel details zichtbaar. Alleen de naafdoppen misschien, maar nogmaals details zijn nauwelijks zichtbaar. De wielen lijken me gewone normale wielen te zijn met stalen velgen, de uiteinden ervan door vier schroeven bevestigd. (einde)

A.R. van de Loo (10-12-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.