Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-9

  • Wytze Hingst, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 2-1-1906
  • Firma Hoogeveen, Leeuwarden (Wijbrand de Geeststraat 28). Afgegeven: 12-8-1936 (Overgeschreven)

Leeuwarder Courant, 6 juli 1938:
Heden is het 40 jaar geleden dat dr. W. Hingst, oud-gemeentearts bij den Utrechtschen Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, tot medisch doctor promoveerde aan de Groningsche Universiteit.Dr. Hingst studeerde als Fries van geboorte aan de Groningsche hoogeschool, deed in 1896 zijn arts-examen en vestigde zich dadelijk daarna, in Januari 1897, als huisdokter te Bergum. Gedurende zijn praktijk in deze gemeente bewerkte hij zijn dissertatie, waarop hij in 1898 te Groningen promoveerde bij professor Fokker den bacterioloog aan deze Universiteit. Het was ook een bacteriologisch onderwerp dat dr. Hingst als grondslag voor zijn proefschrift had gekozen. Hij bleef van 1897 tot 1914 in Bergum als praktiseerend arts werkzaam en werd in 1915 benoemd tot geneesheer bij den Gemeente Geneeskundigen Dienst te Utrecht. In 1930 nam hij afscheid als gemeente-arts.

(05-07-2013)


Nieuwsblad van Friesland, 31 augustus 1910: SNEEK, 28 Augs. Dr. Hingst en echtgenoote, van Bergum, zouden hedenmiddag per auto een bezoek brengen aan familie alhier. De chauffeur en diens vrouw reden mee. Te Deersum weigerde in eens het stuur en kwam de auto met de vier inzittenden in de vrij diepe sloot terecht. Gelukkig kwamen allen met den schrik en een nat pak vrij. Nadat ze droge kleeren hadden aangetrokken, zetten ze de reis naar Sneek te voet voort. De auto was zeer gehavend.

(09-12-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.