Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-860

  • N. V. Lijempf Leeuwarder IJs en Melkproduktenfabrieken, Leeuwarden. Afgegeven: 30-1-1913

Aan het stuur zit mijn grootvader de heer Melle Batstra, kennelijk chauffeur bij de Lijempf.

(fotonr: 4300. Bron: Bertus Batstra)

trefwoorden bij foto 4300 toevoegen


Leeuwarder Courant 25 juni 1913
Hedenmorgen omstreeks 10 ½ uur heeft op den Groningerstraatweg, even voorbij het oude tolhuis, op 2 ½ K.M. van onze stad, een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Een auto, genummerd B. 860 van de N.V. “Leijmpf” ijs- en melkpoederfabriek alhier en waarin gezeten waren de heeren Borgerding, ingenieur aan deze en gelijksoortige fabrieken in de noordelijke provinciën en voorts de heeren Piersma en Philips en de teekenaar van het technisch bureau, de heer Fassen, kwam uit de richting Leeuwarden, op weg naar Zuidhorn, terwijl een vrachtwagen van de Boer van Eestrum,van den anderen kant kwam. Beide voertuigen haalden rechts uit. Uit de richting van Groningen tufte ook een motorwielrijder, de zoon van den heer Tijmstra, olieslager uit Kollum, stadwaarts. Deze was op weg naar Sneek. Hij reed achter den vrachtwagen op het wielerpad en zag op het ogenblik, dat de vrachtwagen rechts uitweek tot op dit pad, zijn weg versperd. De heer Tijmstra die met een flink gangetje reed en de auto niet had opgemerkt (van weerskanten werden, volgens personen, die in de nabijheid hunne bezigheden hadden, geen signalen gegeven) haalde, om den vrachtwagen voorbij te komen, links uit, tengevolge waarvan hij op de auto inreed. De bestuurder, de heer Borgerding, hoewel met alle kracht remmende, kon de botsing niet meer voorkomen. De heer Tijmstra werd van zijn rijwiel geslingerd en kwam op het rijwielpad terecht, waar hij bleef liggen. De auto schoot nog 37 pas voort, schuins over de weg, de motorfiets meeslepende. Met kracht reed de auto vervolgens tegen een jong boompje aan, dat tot de grond doorboog, schoof daarna als het ware er over heen en kwam tenslotte in de Bonkevaart terecht, een hengelaar die juist daar op den walkant zat, in de vaart meesleurende. Deze hengelaar, G. Schoffelmeer, van den Poppeweg, verkeerde in een netelige positie, daar hij onder de auto was geraakt. Oogenblikkelijk schoten een drietal ……. toe, om hulp te verleenen, daarbij geholpen door den vrachtrijder, die zijn paard had uitgespannen. Spoedig had men de vijf drenkelingen op ’t droge, waarna men den heer Tijmstra hulp bood. Deze was er ’t minst aan toe. Men constateerde, dat zijn linkerbeen was gebroken. Per auto, die voorbij de plaats van het ongeluk kwam, werd de ongelukkige en ook Schoffelmeer die aan een van zijn armen was gewond, opgenomen en naar het St. Bonifaciusgesticht gebracht, waar het been van den heer Tijmstra in den loop van den dag is gezet. De vier andere heeren waren er met een nat pak en den schrik afgekomen.

Leeuwarder Courant 25 juni 1913:
Het auto-ongeluk
Naar wij vernemen, was de toestand van den heer Tijmstra uit Kollum, het slachtoffer van het gisteren aan den Groningerstraatweg plaatsgehad hebbende auto-ongeluk, hedenmiddag zorgelijk. Hedenmorgen heeft hij een buikoperatie ondergaan.

Leeuwarder Courant 30 juni 1913:
Begrafenis L. Tijmstra
Kollum, 28 juni.
Hedenmiddag te 2 uur is alhier op de nieuwe begraafplaats het stoffelijk overschot van den j.l. Dinsdag, dicht bij Leeuwarden, door het bekende auto-ongeval zoo noodlottig om het leven gekomen heer L. Tijmstra, aan den schoot der aarde toevertrouwd. Een groote schare familieleden en vrienden volgde de lijkkoets. De kist was bedolven onder bloemen. Als dragers deden dienst leden van het personeel der fabriek van de heeren Tijmstra. De deelneming alhier is groot en algemeen. Aan het graf is niet gesproken.

www.dekrantvantoen.nl (16-04-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.