Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-8595

  • Jacob de Vries, Wierum, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 12-2-1925 (Duplicaat 4 april 1948)
  • Jacob de Vries, Wierum, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 2-4-1948 (Duplicaat)

Deze Japik de Vries was gehuwd met een zus van mijn 'oude pake', namelijk Aaltje de Vries. Hij reed, waarschijnlijk met een slok op, de voorkant van de aangeschafte wagen in puin, maar geen nood, hij spande een paard voor het achterste deel. Van dit verhikel is nog een foto in omloop. Het verhaal gaat dat het paard van de goede man, die visventer was, automatisch bij elke uitspanning stopte, om de verdiensten, althans voor een deel om te zetten in oude klare

Herman van Vliet (26-06-2007)


"Te Koop" advertentie in de Leeuwarder Courant van 4 februari 1949: Een Tempo DRIEWIELER met starter. J.L.O. motor. Gesloten cabine. J. T. de Vries, vishandel, Wierum

(28-07-2016)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.