Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-8479

  • Kornelis Hilverda, Oosterlittens, gemeente Baarderadeel. Afgegeven: 17-12-1924

Oosterlittens. Hilverda voor zijn T-Ford in Leeuwarden.

(fotonr: 738. Bron: Albert Buursma en Wim Mollema. Met beurtschippers en boderijders door Friesland. Bedum, 1993.)

trefwoorden bij foto 738 toevoegen

Eigenaar Hilverda – Oosterlittens, Merk: Chevrolet, Locatie Winsum

(fotonr: 4226. Bron: Joris Smits (www.noordelijktransport.nl)))

trefwoorden bij foto 4226 toevoegen

De wagen van Hilverda uit Oosterlittens passeert de tribune voor de Beurs.

(fotonr: 249. Bron: Albert Buursma en Wim Mollema. Met beurtschippers en boderijders door Friesland. Bedum, 1993.)

trefwoorden bij foto 249 toevoegen

Leeuwarder Courant , 23 mei 1985: Fries mozaiek, Nieuw begin voor wegreus
NA EEN DIENSTTIJD van 28 jaar en nog eens zeven jaar in een stoffige schuur is afgelopen zaterdag de 35 jaar oude Scania-Vabis (type L-44-E) van Sietse Hilverda van Oosterlittens naar het Scania-Vabis Museum in Meppel verhuisd. Het is een van de weinige vrachtauto's van dit type, zo niet het enige exemplaar, die er nog in Nederland zijn. Rijden kan hij niet meer (de benzinetank is er af), maar de motor zit niet vast, zo verzekert de 71-jarige voormalige vracht- en melkrijder Hilverda. Hii bewaart de beste herinneringen aan deze auto, die na 28 jaar 1.750.000 kilometer op de teller had staan. De auto heeft voor het familiebedrijf in Oosterlittens zijn geld dan ook wel opgebracht, al was het destijds een forse investering. „Mar it wie in hartstikkene bêste auto", zegt Hilverda van de wagen die in 1953 voor het Rode Kruis (afdeling Leeuwarden) een vracht dekens en bedden (via België) naar het rampgebied in Zeeland heeft vervoerd.
De L-44-E (met een vermogen van 90 PK) was in 1950 een revolutionair type vrachtwagen. Het was er een met indirecte inspuiting, voor die dagen een novum. Op de auto-Rai in dat jaar werd dit type voor het eerst in Nederland getoond en daar was het ook, dat een exemplaar werd aangeschaft voor het lieve sommetje van ƒ19.600. Het kale chassis dan wel te verstaan. Voordat de vrachtauto echt in bedrijf kon komen, waren er nog een paar duizend gulden bijgekomen, waardoor de uiteindelijke prijs op zo’n ƒ 22.000 uitkwam. Maar dat was altijd nog ƒ 4000 goedkoper dan de enige jaren later aangeschafte Scania- Vabis van 100 PK.

Origineel
Ook na 35 iaar verkeert de nu naar het museum verhuisde auto nog altijd in de originele staat. Een eerste poging tot restauratie „in eigen huis" werd vroegtijdig opgegeven. Een aantal onderdelen is er weliswaar af gesloopt, maar nog steeds aanwezig. In Meppel zal een grondige restauratie worden uitgevoerd door een enthousiaste Scania-Vabis fan. „Hy wurdt der hielendal keal makke", volgens Hilverda. De auto behoudt de blauwe firmakleur en bovendien wordt de bedrijfsnaam weer aangebracht.
Hilverda, die door de enthousiaste Scania-Vabisclub onmiddellijk het lidmaatschap is aangeboden, staat de auto aan het museum af onder voorwaarde, dat hij de zeggenschap over de auto blijft houden. Hij ziet het helemaal zitten, als hij over pakweg een jaar in zijn opgeknapte, en volgens zijn zeggen unieke, auto in een ralley mee kan rijden. „Ik bin der wol bliid mei dat er no nei Meppel giet. No bart der teminsten wat mei, oars stiet er hjir ek mar wat yn 'e skuorre", aldus Hilverda.
Ten tijde van de aanschaf was er in het noorden van Nederland nog geen dealer voor dit merk. Dat was niet zo erg, want het was een betrouwbare wagen volgens Hilverda. Toch was er een klein probleempje. Om de vijfduizend kilometer moest er nodig wat aan het onderhoud van de wagen worden gedaan. Nippels smeren en meer van dat soort zaken. Daarvoor moest de wagen naar de dealer en die zat in ... Rijswijk. Bij een jaarkilometrage van ruim 60.000 kilometer betekende dat: twaalf keer per jaar richting Rijswijk. Dat werd in een aantal gevallen opgelost door een dergelijke rit te combineren mei een vrachtje van de KNM (Koninklijke Nederlandse Maatschappij), waarvoor boter naar Rotterdam werd gebracht. De KNM, die in Friesland verschillende zuivelfabrieken had, werd later Hollandia en nog weer later Nestlé.

(fotonr: 4964. Bron: Leeuwarder Courant 23-05-1985)

trefwoorden bij foto 4964 toevoegen


Op foto 249 een Scania-Vabis vrachtwagen geleverd door de firma Beers welke een fabriek had in Zwolle waar deze wagens geassembleerd worden.

louis van telgen (26-12-2006)


Deze Scania-Vabis op foto 249 is een 90 pk uitvoering, bouwjaar 1950. Het kenteken is later omgezet naar PF-98-45. De wagen is tot ver in de 60'er jaren door Hilverda in gebruik geweest. Op dit moment wordt de wagen gerestaureerd in het Scania museum van Zandbergen in IJhorst.

K. Rodenhuis (01-03-2008)


Advertentie in het Nieuwsblad van Friesland, 19 augustus 1927: VERKOOP VRACHTAUTO. Ondergeteekenden zullen op VRIJDAG 26 AUGUSTUS a.s., des voormidd. 11 uur, op het Wilhelminaplein achter het Paleis van Justitie te Leeuwarden, ten verzoeke van den heer Mr. J. VIS, advocaat en procureur te Leeuwarden, als curator in het faillissement van C. HILVERDA, vrachtrijder te Oosterlittens, publiek a contant verkoopen : Een in uitstekenden staat van onderhoud verkeerende Ford Vrachtauto, tevens ingericht voor personen-vervoer. Bezichtiging één uur voor den verkoop. SüTHOFF & HOOGHIEM, Van Swietenstr. 4. Tel. 934. LEEUWARDEN.

(06-02-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.