Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-72

  • Jager en Wierda, Heerenveen. Afgegeven: 13-2-1906 (Op 2 juni 1908 zijn drie nummerbewijzen B 72 afgegeven; op 8 maart 1912 zijn vier nummerbewijzen B 72 afgegeven.)
  • Firma Jager en Wierda, Heerenveen (Dracht 28-30). Afgegeven: 4-8-1933 (Duplicaat)

Naar mij is verteld is de man op de foto mijn grootvader: Johannes Romkema (Joure 16 05 1891) Zijn moeder was een dochter van Eeltje Holtrop van de Zee.

(fotonr: 2790. Bron: Joh. Feenstra)

trefwoorden bij foto 2790 toevoegen

De auto is net fan Bartele Boosman, mar fan Jager & Wierda fan ‘t Hearrenfean.

(fotonr: 4723. Bron: Leeuwarder Courant 26-02-1983)

trefwoorden bij foto 4723 toevoegen

Drie-Provinciën-rit voor kleine auto's en motorrijwielen, 1915.

(fotonr: 5355. Bron: De revue der sporten jrg 8, 1915, no 42, 30-06-1915)

trefwoorden bij foto 5355 toevoegen

24/25 April 1915 - Clubtocht naar de bloembollen; vertrek vanaf een garage in Amsterdam.
De Adler-auto heeft kenteken B-72, de motor uiterst rechts heeft het kenteken B-367.

(fotonr: 325. Bron: website van de Friesche Motorclub)
Trefwoorden - Amsterdam - garage - Hupmobiles
trefwoorden bij foto 325 toevoegen

Bijgaande foto trof ik aan op de Facebook pagina van "Heerenveen in oude tijden"
Hij werd geplaatst door mevrouw Anna Sijsling uit Heerenveen.
Het is de etalage van Jager en Wierda aan de Dracht te Heerenveen.
Het jaartal is mij niet bekend.

(fotonr: 5414. Bron: Feito van der Wal, Heerenveen)

trefwoorden bij foto 5414 toevoegen


De meest rechtse motorfiets op foto 325 is een Belgische FN 4 cilinder uit ongeveer 1913

Wiebe Brouwer (18-03-2009)


Op foto 2790 staat volgens mij een Belgische FN, van circa 1910.
Foto 325 toont de zaak van Dirk van der Mark in Amsterdam, vermoedelijk Keizersgracht 635. Het jaar zal 1913/1914 geweest zijn. Onder het bord GARAGE, op de winkelruit meen ik het logo van FN te herkennen; dat was, naast Hupmobile, een merk van Dirk v.d. Mark.

Fons Alkemade (fons-alkemadeplanet.nl) (29-06-2009)


Nieuwsblad van Friesland, Hepkema’s Krant van 18 mei 1907:
HEERENVEEN, 15 Mei. Een man op witte kolonieklompen, maar overigens zonder de uniforme gestichtskleeding zwierf langs 's heeren straten. Gemeenteveldwachter Kortstra zag hem en meende reden genoeg te hebben om hem eens op den tand te voelen of zijn connecties met Veenhuizen misschien wat al te haastig waren afgebroken. En 't bleek dat Kortstra goed gedacht had, de man ontkende eerst, maar al spoedig bleek, dat hij de kolonie ontvlucht was. Waar hij dan zijn kleeren had gelaten? Die waren geborgen — boven in een denneboom in de omgeving van Mildam. Veilig genoeg dus, maar ver genoeg van Heerenveen, en 't werd een heele tippel voor veldwachter en arrestant om de kleeren weer op te halen. Toen hoorde de firma Jager en Wierda van 't geval; zij stelde bereidwillig haar auto ter beschikking van de politie, en zoo gebeurde 't, dat Heerenveens ingezetenen zagen uitrijden: een auto met 'n Veenhuizenaar, wat trotsch op z’n equipage, doch geëscorteerd door een gemeente- en een rijksveldwachter. De kleeren werden spoedig gevonden en toen werd de vluchteling Crackstate binnengereden, om te gelegener tijd naar zijn punt van uitgang weer te keeren.

(09-11-2012)


Ter gelegenheid van de eind juli 1912 in Friesland gehouden A. N. W. B. feesten, werd een elfstedentocht als betrouwbaarheidsrit per motorrijwiel georganiseerd. Start en finish waren bij de Klanderij in Leeuwarden. Van de veertig aangemelde deelnemers kwamen 35 opdagen. De niet aangemelde H. Taconis uit Joure bracht het deelnemertal op 36. Tien deelnemers moesten wegens materiaalpech opgeven. De overige 26 haalden de finish, waaronder de motor van Firma Jager en Wierda, Heerenveen.


Bron: Nieuwsblad van Friesland 27 en 31 juli 1912

Jac. Stienstra, Beetstersweach (14-12-2012)


Nieuwsblad van Friesland 28 augustus 1912

Friesche landbouwtentoonstelling (…..) Reclame-afdeeling.
Een der groote tenten van de tentoonstelling is die voor de afdeeling „Reclame." Ze ligt rechts op het terrein, even den ingang van het feestterrein voorbij, en bevat ook heel wat bezienswaardigs, „wat indirect met den landbouw verband houdt," zegt het programma, — hetgeen men natuurlijk wel zoo ruim mogelijk mag opvatten, want tot nog toe is het verband tusschen 'n boer en b.v. 'n automobiel, nog niet bizonder groot. (…..) Jager en Wierda, de bekende firma uit Heerenveen, die ook 'n filiaal te Leeuwarden heeft, staat er met 'n bizonder fraaien „stand," waarop rijwielen, motorrijwielen, een onderstel van een automobiel en 'n Lemosyn-Landaulet-auto om 't zeerst de aandacht vragen. Vooral de laatste trekt veel bekijks, 't Is alles luxe, wat men er aan ziet. Van binnen prachtig bekleed, en voorzien van alles wat je in een modern rijtuig wilt zien.

jac.stienstra (15-12-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.